nieuws

Tink markeert opkomst nieuwe generatie inkoopcombinaties

Archief

Service vervangt kostenvoordeel als speerpunt

 

Sander Franken, eigenaar van productontwikkelaar TAF, is van start gegaan met een nieuwe serviceprovider onder de naam Tink. Daarmee is binnen twee weken al de derde nieuwe inkooporganisatie aangekondigd. Volgens Franken is de beh0efte bij het intermediair nog steeds groot.

 

"We gaan de markt voor serviceproviding op zijn kop zetten", belooft Franken, die met zijn inkoopcombinatie uitsluitend het terrein van hypotheken en aanverwante producten gaat bestrijken. Hij denkt niet dat de tijd voor nieuwe serviceproviders inmiddels allang voorbij is. "Je moet anticyclisch denken. Het is juist goed om nu hiermee te komen. Voor ons is een belangrijke reden dat het intermediair waarmee TAF zaken doet, bij ons aangaf dat er behoefte was aan hypotheekarrangementen. Dat wilden we eerst niet, omdat we zelf voor onze distributie gebruikmaken van inkoopcombinaties. Daar wilden we niet mee gaan concurreren. Maar de productiestroom via dat kanaal droogt op. Inmiddels zijn veel van die serviceproviders met eigen producten gekomen en bovendien is de loyaliteit bij serviceproviders laag."

 

Franken denkt zich met kwalitatief goede medewerkers te kunnen onderscheiden. "Die moeten bij ons altijd een erkend hypotheekadviseur zijn." In Nieuwegein zijn inmiddels zeven mensen werkzaam.

 

Tink heeft aanstellingen bij onder meer Reaal, BLG, SNS Bank, ING, WestlandUtrecht en Bank of Scotland. "We hebben er nog een aantal op het lijstje staan, maar daar zijn we nog niet mee rond." Uiteraard kunnen via Tink ook TAF-producten worden gesloten, "maar het is niet de bedoeling dat TAF de enige leverancier wordt. Het is alleen de vraag of onze concurrenten staan te springen om met Tink te gaan werken."

 

Vergoeding

Tink wordt per dossier betaald door de aanbieder of de tussenpersoon, waarbij de voorkeur uitgaat naar betaling door de aanbieder. "Wij willen in principe netto-producten bieden, maar daar waar er nog steeds provisie wordt betaald, geven wij die één op één door aan de tussenpersoon."

 

Tot 1 januari rekent Tink per dossier een ‘opstarttarief’ van _ 350. "Daarmee zetten wij een scherp tarief neer", zegt Franken. "Het verschil met andere partijen is dat wij een verse start maken en geen in het verleden opgebouwde portefeuille hebben. Wij rekenen nu een bedrag voor de dossierafhandeling. Komen daar later onderhoudskosten bij, dan brengen we die apart in rekening." De geldstromen lopen via een aparte stichting Provisiegelden, die voor dat doel is opgericht.

 

Met de te bieden kwaliteit moet Tink gaan doordringen tot de ‘eredivisie van de serviceproviders’. "De accountmanagers van TAF zijn nu de 2.200 intermediairs met wie we al zaken doen, aan het inlichten over Tink", zegt Franken.

 

Remmende voorsprong

De afgelopen weken werden ook de serviceproviding-initiatieven CPV (pensioenadviseurs) en WoonTrust gelanceerd, terwijl de wereld van de serviceproviders dit jaar nu juist een stuk kleiner lijkt geworden. "Ik denk dat de oudere inkooporganisaties te maken hebben met de wet van de remmende voorsprong", zegt Franken. "In het begin zat de markt in de lift en draaide het heel goed. Daarna kwam de klad erin, niet alleen door de marktontwikkelingen, maar ook door de adviesmatch en een toename van het aantal terugboekingen. Nieuwe organisaties hebben daar geen last van."

 

Daarmee lijkt de ‘oude’ generatie inkooporganisaties, gebouwd op het provisiemodel en het bundelen van productie, te worden afgelost door een nieuwe lichting die zich meer op ondersteunende diensten richt.

 

Woonlastenpolissen

Volgens Franken heeft zijn andere bedrijf, woonlasten- en overlijdensrisicospecialist TAF, geen last gehad van de berichtgeving over de hoge kosten van woonlastenverzekeringen. "Wij hebben het niet gemerkt in onze productie. Ik weet ook wel dat wij niet de goedkoopste zijn, maar wij bieden een provisie die gangbaar is in de markt. Overigens gaan we dat wel veranderen: lasten-aov’s tegen koopsom gaan we alleen nog maar tegen een nettotarief aanbieden en voor de premiebetalende variant gaan we maximaal 17,5% hanteren."

 

Franken stoort zich aan de focus op premies in vergelijkingen. "Ons product kent bijvoorbeeld een uitloop: wie ziek wordt vlak voor het einde van de looptijd, krijgt van ons wel de volledige schade uitgekeerd, dus ook als de verzekering al is afgelopen. Bovendien hebben wij een aov-variant die 100% uitkering biedt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Verder accepteren wij iedereen. Dergelijke zaken zijn dan wel in de premie verdisconteerd."

 

Verder zou ook eens kritisch naar de provisies op overlijdensrisicopolissen moeten worden gekeken, vindt Franken. "Over die 170% van de eerstejaarspremie, die gebruikelijk is, hoor je niemand. Daar zit nog veel lucht in. Bij TAF geldt een provisiepercentage van 15%."

 

ontwikkelingen in markt en regelgeving."

Reageer op dit artikel