nieuws

Rechtbank wil inzicht in ‘Verzekerd Keur’

Archief

De rechtbank in Arnhem wil nu wel eens weten, hoe de verzekeringsconstructie achter Verzekerd Keur precies in elkaar stak. Dat moet dan gebeuren op 16 december, op de dag af zeven jaar nadat Aon Re Switzerland en Scan Re op verzoek van faillissementscurator Piet Gunning werden gedagvaard.

Rechtbank wil inzicht in ‘Verzekerd Keur’

In de tussenliggende jaren is eigenlijk alleen gestreden over de vraag welke rechter bevoegd zou zijn om de vorderingen in behandeling te nemen. Het Zwitserse Aon Re blijft volhouden dat het alleen de rechter in haar thuisland zou kunnen zijn. Curator Gunning (foto) wijst er op, dat dit tot in de hoogste gerechtelijke instantie in Zwitserland is tegengesproken.
Gunning sluit overigens een schikking niet uit. In zijn jongste faillissementenverslag, schrijft hij: "Indien de stellingen van Aon Re en Scan Re daartoe aanleiding geven, zal wellicht alsnog getracht worden het geschil in der minne te beslechten opdat het faillissement kan worden afgewikkeld." In totaal hebben concurrente crediteuren in de beide Verzekerd Keur-faillissementen voor € 25,5 mln aan vorderingen.

Reageer op dit artikel