nieuws

Rapport AFM: ‘Voorlichting uitvaartpolis nog onvoldoende’

Archief

Verzekeraars zien juist forse verbetering

 

In de informatieverstrekking voor uitvaartverzekeringen komt een aantal onderwerpen onvoldoende transparant aan bod, stelt toezichthouder AFM. Verzekeraars zien juist een aanzienlijke verbetering.

 

Er is volgens de AFM nog onvoldoende duidelijkheid over indexatie en over uitvoering van de uitvaart door derden. "Ook blijft vaak onderbelicht dat het opzeggen van een verzekering kosten met zich mee kan brengen wanneer men bij het afsluiten ervan een cadeau heeft gekregen."

 

Onderwerpen die wél goed belicht worden, zijn de en-bloc clausule, de verzekerde dienst en het verzekerde bedrag. Bij het onderzoek is gekeken naar websites van uitvaartverzekeraars en tussenpersonen. De AFM heeft niet gekeken naar de advisering voorafgaand aan het sluiten van een polis. De partijen die betrokken zijn in het onderzoek zijn individueel geïnformeerd over de tekortkomingen.

 

Reactie Verbond

In een reactie stelt het Verbond van Verzekeraars dat uitverzekeraars de informatievoorziening aan klanten via hun websites recentelijk juist aanzienlijk hebben verbeterd. "Ook het komend jaar is verrijking van de digitale informatievoorziening een speerpunt voor de sector. Wij vervullen daarbij een ondersteunende rol." Zo worden de productwijzers die het Verbond voor tal van verzekeringen heeft ontwikkeld, verder aangescherpt en wordt goed zichtbare plaatsing op de websites van de betrokken leden bevorderd.

 

Het Verbond juicht het toe, dat advisering over uitvaartverzekeringen vanaf 1 januari onder strengere wetgevingseisen (BGFO-2) valt. Vanaf die datum moeten tussenpersonen melden hoeveel provisie zij op deze polissen ontvangen. Ook bonusprovisies zijn vanaf die datum verboden.

 

Reageer op dit artikel