nieuws

Premieverhoging agrarische polissen Delta Lloyd

Archief

“De huidige ontwikkelingen in de agrarische sector laten een toename in de schadelast zien, waardoor het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan.” Zo motiveert Delta Lloyd enkele premieverhogingen bij agrarische verzekeringen.

Premieverhoging agrarische polissen Delta Lloyd

De premies voor de zakelijke brandpolissen zullen per eerstvolgende premievervaldatum met 5% worden verhoogd. Per direct worden verbeterde voorwaarden van toepassing. De standaarddekking is uitgebreid met dekking voor schade als gevolg van inductie na blikseminslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie. Verder zijn voortaan opruimingskosten standaard tot 10% van het verzekerde bedrag, met een maximum van € 15.000, meeverzekerd.
Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor agrariërs worden de verzekerde bedragen verhoogd van standaard € 1,25 mln per gebeurtenis naar € 2,5 mln per gebeurtenis. Dit houdt een premietoeslag in van 20%. "Met de verhoging van het bedrag sluiten wij aan bij de behoefte vanuit de markt aan een ruimere dekking", aldus Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel