nieuws

Pleidooi voor fonds financiële slachtoffers

Archief

De Vereniging Consument & Geldzaken wil dat het ministerie van Financiën winsten op banken en verzekeraars die zijn overgenomen of waaraan geld is geleend, gebruikt voor de vorming van een ‘Schadefonds Slachtoffers Marktgedrag Financiële Sector’. “Hiermee kan een begin worden gemaakt met de oplossing van de vele slepende financiële schandalen die ons land nu al bijna tien jaar teisteren.”

Pleidooi voor fonds financiële slachtoffers

De consumentenorganisatie wijst op affaires rond aandelenlease, woekerpolissen, malversaties met vastgoed- en hardhoutfondsen en koppelverkooppraktijken. "Door consumenten is de afgelopen twintig jaar voor enkele tientallen miljarden euro's betaald aan kansloze, zinloze en volstrekt idiote en ondoorgrondelijke woekerproducten. Deze vermogensoverdracht van consumenten aan de financiële sector zou grotendeels achterwege zijn gebleven bij een adequaat niveau van regelgevingshandhaving en bij een wel efficiënt werkende markt van financiële producten."
Met de vorming van genoemd schadefonds zou het kabinet aantonen "dat de periode van pappen en nathouden definitief voorbij is". Consument & Geldzaken vindt dat het fonds ook gevoed moet worden met substantiële bijdragen vanuit de financiële sector.

Reageer op dit artikel