nieuws

Opnieuw boete als mosterd na maaltijd

Archief

De AFM heeft alsnog een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd aan Naber in Tilburg. De curator van dit op 7 mei jl. gefailleerde bedrijf had eind juni al laten weten, dat er vrijwel zeker niks meer te halen zou zijn. De AFM zegt de boete toch op te leggen omdat de begane overtredingen van het eerste kwartaal 2008 dateren, toen Naber nog als financieel dienstverlener actief was.

Opnieuw boete als mosterd na maaltijd

De AFM heeft 25 adviezen van Naber onderzocht uit de periode 1 januari 2008 tot 1 april 2008. De boete is opgelegd omdat in zestien dossiers de geadviseerde hoogte van het hypothecaire krediet niet passend was bij de financiële positie van de consument. In alle gevallen hebben consumenten meer geleend dan volgens de norm verantwoord was. "De afwijking van de norm is niet voldoende onderbouwd." 
In elf dossiers heeft Naber volgens de AFM weliswaar voldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de consument, maar haar advies onvoldoende gebaseerd op deze ingewonnen informatie. Het gevolg hiervan is dat er een onverantwoorde woonlast is.
 
Zie ook:  Boete voor failliet Quarendum 

Reageer op dit artikel