nieuws

NHG-kosten opnieuw omhoog

Archief

Voor leningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt met ingang van 1 januari een borgtochtprovisie van 0,55% in rekening gebracht. Dat is dit jaar nog 0,45%. De kosten voor de NHG zijn daarmee in vier jaar tijd verdubbeld: in 2006 bedroeg het kostenpercentage nog 0,28% van de hypotheeksom.

NHG-kosten opnieuw omhoog

De verwachtingen van NHG-uitvoerder Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn somber: "De verhoging houdt verband met de verwachting dat het aantal verliesdeclaraties in 2010 zal verdubbelen. Tegen deze achtergrond hebben wij het noodzakelijk gevonden hiervoor meer buffervermogen op te bouwen."
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) had in 2005 al zijn bedenkingen bij de hoogte van de borgtochtprovisie en heeft gemeenten inmiddels geadviseerd om de achtervangovereenkomst met het WEW, die voorziet in het verstrekken van leningen bij liquiditeitstekorten van het fonds, per 1 januari 2011 op te zeggen. De VNG vindt de borgtochtprovisie veel te laag.
De kostengrens verandert niet in 2010. Die is per 1 juli van dit jaar al tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000 voor woningaankopen.

Reageer op dit artikel