nieuws

Nationaal Polisregister nog steeds niet van de grond

Archief

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek van het Verbond bestond uit drie delen. Er is door onderzoeksbureau Gfk, in opdracht van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, een consumentenonderzoek uitgevoerd. Verder zijn er interviews gehouden met grotere maatschappijen en een aantal kleinere verzekeraars om een representatief beeld van de markt te verkrijgen. Dit is door het Verbond zelf uitgevoerd. Daarnaast heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de relevante juridische en maatschappelijke ontwikkelingen.
 
Jammer 
"Het is jammer dat uit het consumentenonderzoek is gebleken dat de consument een voorzichtige houding aanneemt ten aanzien van dit polisregister. Spijtig, want zou de consument het graag willen, dan zou er zeker meer vaart achter gezet zijn dan nu", meent Aanstoot.
"Uit het haalbaarheidsonderzoek is wel gebleken dat men het nut inziet van zo'n register, maar dat het nu nog niet opportuun is er direct mee aan de slag te gaan", zegt Aanstoot.
"Ook wil men eerst de resultaten van het pensioenregister afwachten. Het is alleen jammer dat daar gekozen is voor een eigen standaard. Ik had deze graag gezamenlijk willen opzetten. Het zijn overigens de pensioenfondsen die de bovenliggende partij zijn", zegt Aanstoot.
"Doel van het pensioenregister is mensen in de loop van hun carrière inzicht te geven in hun pensioenaanspraken. Maar bijvoorbeeld een overzicht van lopende lijfrentepolissen, waarmee veel mensen voor hun pensioen sparen, is niet in het overzicht verwerkt. Ik vind dat een gemiste kans van de overheid", zegt Aanstoot.
 
BSN 
Volgens Aanstoot moet, om het Nationaal Polisregister goed van de grond te krijgen, er een lobby van het Verbond plaatsvinden om gebruik te mogen maken van het burgerservicenummer (BSN).
"De overheid heeft het toegestaan voor het pensioenregister, zorgverzekeraars mogen het gebruiken en op die manier is het voor consumenten behoorlijk ondoorzichtig wie het nu wel en wie het niet mag gebruiken. Het Verbond moet aan de overheid duidelijk zien te maken dat wij dit BSN willen gebruiken om de consument tegemoet te komen. Volgens mijn informatie zouden de banken er iets anders inzitten, wat het vraagstuk complex maakt. Overigens mogen verzekeraars het al wel gebruiken voor hun interne administratie."
 
Ketenintegratie
Ook voor het Nationaal Polisregister is ketenintegratie onmisbaar, meent Aanstoot. Hij is dan ook een warm voorstander van het concept van Aplaza. "Dit concept kan verder worden doorontwikkeld. Ik ben zeer gecharmeerd van het theoretische model, waarmee ketenintegratie absoluut haalbaar is."
 Een aansluiting van Meetingpoint en Aplaza zou volgens Aanstoot dan ook zeker een forse stap in de goede richting zijn.
 
Doorgaan
Aanstoot is inmiddels bijna drie jaar directeur van het standaardisatie-instituut Sivi en is nog niet voornemens om te stoppen.
"Er is nog zoveel te doen dat ik graag nog even doorga. In december komt dat wellicht ter sprake", zegt Aanstoot, daarmee alvast een voorschot nemend op de gesprekken die nog moeten komen.

Reageer op dit artikel