nieuws

Monuta: ‘Wij vernamen het pas in december’

Archief

Monuta heeft medio december 2008 de samenwerking verbroken met de door de AFM beboete tussenpersoon Fred Coenders in Haarlem. Toen pas werd de uitvaartverzekeraar geconfronteerd met het feit dat hij sinds begin juli dat jaar de wet overtrad door zonder vergunning te bemiddelen. Monuta had al sinds mei 2003 een samenwerkingsovereenkomst met Coenders.

Monuta: ‘Wij vernamen het pas in december’

Uit een door Coenders overgelegd transactieoverzicht had de AFM vastgesteld dat het Haarlemse kantoor in de tweede helft van 2008 een (provisie)bedrag van ruim € 143.662 had ontvangen van Monuta. Blijkens de boetepublicatie van de AFM stuurde de toezichthouder op 19 december vorig jaar een informatieverzoek naar Monuta. In januari meldde Monuta dat door bemiddeling van Coenders in de periode van 1 oktober 2008 tot en met eind december 2008 in ieder geval 631 verzekeringen zijn gesloten.
Ondanks de verbroken samenwerking straalde de website van Coenders tot vorige week een en al Monuta uit (zie afbeelding).

Reageer op dit artikel