nieuws

Loyalis compenseert ruim 800 beleggingspolissen

Archief

Loyalis heeft met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim overeenstemming bereikt over een compensatieregeling voor klanten met een beleggingsverzekering. Daarvoor komen 803 van de 77.000 polishouders in aanmerking.

 

Loyalis is de verzekeringsdochter van pensioenreus APG. In het akkoord is afgesproken dat voor de gehele portefeuille beleggingsverzekeringen een maximaal kostenpercentage van 2,5% wordt gehanteerd. Daarbij zal geen kosten- of winstopslag worden berekend op de nettopremie voor de overlijdensrisicoverzekering. Bij het berekenen van de compensatie gaat Loyalis – net als de andere verzekeraars die een regeling hebben getroffen – zowel voor het verleden als voor de toekomst uit van een brutorendement van 6% per jaar.

 

"Naar verwachting kost deze compensatieregeling Loyalis in totaal circa _ 60.000", aldus Verliespolis. "De polissen die de afgesproken kostennorm overschrijden, zijn verzekeringen met een zeer korte looptijd. Het overgrote deel hiervan betreft verzekeringen die per 1 januari 2006 gesplitst zijn, omdat de fiscale premieaftrek voor overbruggingslijfrenten door de overheid is afgeschaft." De belangenbehartigende stichtingen brengen gezien het kleine aantal te compenseren polissen zelf geen kosten in rekening bij Loyalis.

 

Twaalf

Met deze regeling hebben nu twaalf maatschappijen een compensatie voor de kosten van beleggingspolissen aangekondigd: Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, ASR, SNS Reaal, Aegon, De Goudse, Generali, VVAA, Achmea, Allianz en Cardif. De laatste zes hebben dat eenzijdig gedaan, zonder overeenkomst met de beide belangenbehartigende stichtingen. Met de vergoedingen is een bedrag van in ieder geval _ 2,7 mld gemoeid; de genoemde partijen vertegenwoordigen grofweg driekwart van de markt voor individuele beleggingsverzekeringen.

 

Reageer op dit artikel