nieuws

Klaverblad biedt voor autopolis ook nettopremie

Archief

Klaverblad heeft naast zijn bestaande provisieregeling een zogeheten ‘variatieregeling’ ingevoerd. Tussenpersonen kunnen daarmee een eigen provisiepercentage vaststellen dat lager is dan gebruikelijk. De provisie kan ook op 0% worden gesteld, waarmee alleen de nettopremie van Klaverblad overblijft. De ‘variatieregeling’ geldt vooralsnog alleen voor motorrijtuigenverzekeringen.

Klaverblad biedt voor autopolis ook nettopremie

Bij de variatieregeling is de beloning een percentage van de premie die Klaverblad ontvangt, de nettopremie. Het intermediair kan dit percentage zelf verlagen. De kantoren die werken op abonnementsbasis of urendeclaraties kunnen het percentage op nul stellen. Tussenpersonen die eenmaal kiezen voor de 'variatieregeling' kunnen volgens Klaverblad niet meer terugkeren naar de oude provisieregeling.

Reageer op dit artikel