nieuws

Inwoners vier grote steden dubbel de klos bij inboedelverzekeraars

Archief

Het ging in 1984 helemaal niet goed in de inboedelverzekering. De Contact Commissie Brandverzekering (CCB) adviseerde de betrokken verzekeraars om stevige maatregelen te treffen met betrekking tot de vier grote steden. Het mes moest daarbij aan twee kanten snijden: aan de ene kant een beperking van de dekking en aan de andere kant een premieverhoging.

 

In navolging van de auto- en de ziektekostenverzekering, kende de inboedelverzekering sinds begin 1983 een regio-indeling. Regio 1 werd gevormd door de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland; regio 2 besloeg de rest van Nederland.

 

Volgens de CCB, een overlegorgaan van de grote brandverzekeraars, was de sindsdien ontstane premieverhouding als evenwichtig te beschouwen, met uitzondering van de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Inbraken vormden de voornaamste oorzaak van de zeer slechte resultaten in die steden. Daarbij ging het behalve lijfsieraden vooral om audiovisuele apparaten alsmede het traditionale doelwit van inbrekers: geld en geldswaardige papieren.

 

Nieuw bestuur NBVA

De leden van de NBVA kozen in november 1984 tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering voor een nieuw bestuur, onder voorzitterschap van Piet Tinke. Die extra vergadering was noodzakelijk vanwege de tweespalt binnen het zittende bestuur met betrekking tot een aantal beleidskwesties, waaronder een eventuele fusie met de NVA. Van de uitgebrachte stemmen ging 57,1% naar het kabinet Tinke, waarmee er een einde kwam aan het voorzitterschap van Antoon Bosma.

 

Provisiedifferentiatie

Tijdens een forumbijeenkomst die was georganiseerd door de provinciale Utrechtse en de ‘Gooise’ assurantieclub ontstond er een discussie over provisiedifferentiatie. Bestaat de kans dat er een systeem komt waarbij de maatschappij de nettopremie berekent aan de tussenpersoon, die op zijn beurt een eigen provisiemarge kan vaststellen?, luidde een vraag.

 

Paul Nouwen, topman van Nationale-Nederlanden Leven, reageerde als volgt: "In Engeland heeft men dit ongeveer acht jaar geleden proberen in te voeren, maar dat is mislukt. Bij elke post zou de tussenpersoon dan met zijn cliënt moeten discussiëren over de provisiehoogte. Daar hoort deze discussie niet."

 

Beeldmerk

‘Het eerste recht.’ Dat gezegde was in 1984 van toepassing op RVS. Die maatschappij kreeg het bij de rechter gedaan, dat nieuwkomer Legal & General geen vignet mocht voeren dat gebaseerd was op een paraplu. ‘Logisch’, zal de lezer kunnen zeggen: RVS en de paraplu (met daaronder vrouwtje-mannetje-hondje) waren al sind 1838 onafscheidelijk. De verdediging van het Britse concern was, dat bij Legal buiten Nederland al een aantal jaren een paraplu in het logo van het bedrijf was opgenomen.

 

Het zal 25 jaar geleden waarschijnlijk voor het laatst zijn geweest, dat de premies voor de ziektekostenverzekering per 1 januari níet werden verhoogd. In november 1984 was dát namelijk de uitkomst van overleg daarover tussen de ziektekostenverzekeraars en het ministerie van Economische Zaken.

 

Reageer op dit artikel