nieuws

Independer straft kantoren voor valse kwaliteitscheck

Archief

Online tussenpersoon controleert streng op fraude

 

Independer is gestart met de Kwaliteitscheck Hypotheekadviseur, waarmee bezoekers achteraf hun hypotheekadvies kunnen beoordelen. Tussenpersonen die zelf ‘undercover’ zo’n test voor zichzelf invullen, worden gestraft met een extra lage score.

 

De kwaliteitscheck bestaat uit een lijst met zestig vragen aan de hand waarvan bezoekers kunnen achterhalen of hun adviseur alle noodzakelijke onderdelen aan bod heeft laten komen. Dat resulteert in een rapportcijfer en een persoonlijk adviesrapport. Independer kwam in juni met het plan om van hypotheekadviseurs een rapportcijfer te gaan tonen. Dat heeft geresulteerd in de kwaliteitscheck, die is gebaseerd op de systematiek die toezichthouder AFM heeft ontwikkeld. "De Kwaliteitscheck Hypotheekadviseur geeft geen oordeel over de inhoud van het hypotheekadvies. Wel is het zo dat de kans op een juist advies voor de best passende hypotheek toeneemt naarmate het adviesproces beter is verlopen", zegt Independer. "Naar verwachting zullen er eind van dit jaar voldoende scores zijn verzameld om de rapportcijfers per kantoor te kunnen publiceren."

 

Valse beoordelingen

Een adviseur die zelf een vragenlijst invult, wordt via e-mail geconfonteerd met het zero tolerance-beleid van Independer: "We hebben gemerkt dat veel financiële adviseurs de vragenlijst van de Kwaliteitscheck Hypotheekadviseur hebben uitgeprobeerd. Dat is uiteraard een goede zaak, omdat adviseurs daarmee goed zicht krijgen welke onderwerpen tijdens het adviesproces aan bod dienen te komen volgens AFM-richtlijnen. Wij hanteren echter een zero tolerance-beleid ten aanzien van valse beoordelingen. Heeft u de Kwaliteitscheck uitgeprobeerd, maar gaat het niet om een echte beoordeling? Meld dit dan binnen zeven dagen bij Independer.nl via een reply op deze mail. Dan halen we de betreffende scores uit de database. Daarna zullen we alle beoordelingen gaan screenen en zullen stappen ondernemen zoals beschreven in ons zero tolerance-beleid."

 

Dat beleid bestaat er onder meer uit dat over twijfelachtige beoordelingen contact wordt opgenomen met de beoordelaar. Daarnaast wordt elke beoordeling handmatig gecontroleerd. Is er sprake van een valse beoordeling, dan wordt de totaalscore van het betreffende kantoor verlaagd en worden bezoekers van de site gewaarschuwd. "We blijven het frauderende kantoor verscherpt controleren op mogelijke andere pogingen om de positie op de ranglijst te manipuleren. Bij herhaling worden alle data van het kantoor verwijderd. Alleen de naam en het adres zal worden getoond, met daarbij de melding dat over het kantoor geen gegevens worden getoond wegens herhaalde fraude."

 

Reageer op dit artikel