nieuws

Hypotheekadviseur gaat in beroep tegen AFM-boete

Archief

Hypotheken Midden Nederland heeft beroep aangetekend tegen een boete van in totaal _ 48.000 die is opgelegd door de AFM.

 

Aan het bedrijf zijn twee boetes van elk _ 24.000 opgelegd wegens het samenwerken met een vergunningloze partij en het niet melden van vervalsingen in klantdossiers. Tussen september en december 2007 werkte het bedrijf volgens de AFM samen met een leadsleverancier. "Uit diverse e-mails blijkt dat die meer dan zogenaamde naw-gegevens verstrekte", aldus de AFM, die daarmee concludeert dat er sprake was van (onder-)bemiddelen zonder vergunning. De samenwerking is voortgezet, "zelfs toen Hypotheken Midden Nederland van verschillende kanten signalen bereikten dat het bewuste bedrijf fraudeerde". Het niet melden van mogelijke fraudegevallen komt het hypotheekbedrijf op een boete te staan van _ 24.000; eenzelfde bedrag moet worden betaald voor het samenwerken met een niet-vergunninghoudende bemiddelaar.

 

Beetje dom

Eigenaar Lex van Hoepen laat het er echter niet bij zitten en heeft beroep ingesteld: "Toen een geldverstrekker ons op 27 november 2007 wees op eerder geconstateerde onregelmatigheden in dossiers hebben wij onmiddellijk alle dossiers waarbij hij betrokken was gecontroleerd en lopende aanvragen bevroren. Toen wij na drie weken onvoldoende reactie hadden, hebben we 29 december de relatie met de betrokken onderbemiddelaar beëindigd." Daarna constateerde Hypotheken Midden Nederland dat er gefraudeerd was. "Op 28 januari 2008 is de Dienst Financiële Economische Recherche van de politie Amsterdam door ons geïnformeerd over onze bevindingen. Vervolgens is alle medewerking verleend in het lopende onderzoek."

 

Bij de AFM is echter geen melding gedaan. "Dat klopt, dat was een beetje dom", erkent het bedrijf. "Uit onze melding aan de politie blijkt dat wij in deze zaak integer hebben gehandeld, maar een formele meldingsplicht over het hoofd hebben gezien. Wij zijn volledig open geweest naar de politie en vanuit dat politieonderzoek heeft de AFM informatie verkregen. Natuurlijk kan de AFM dan formeel een boete opleggen, maar is dat redelijk? Die vraag wordt in beroep aan de AFM voorgelegd."

 

Reageer op dit artikel