nieuws

Genworth werkt aan regeling voor klagers

Archief

Lidmaatschap

 

Verbond staat

 

nog ter discussie

 

Jan Wolter Wabeke, de Ombudsman Financiële Dienstverlening, heeft met Genworth "een indringend gesprek" gehad over de afhandeling van klachten. Dat moet op korte termijn tot een oplossing leiden. Voor het Verbond van Verzekeraars staat het lidmaatschap van de lastenverzekeraar intussen nog steeds op de tocht.

 

Ombudsman Financiële Dienstverlening Wabeke verklaarde in september 27 klachten onbemiddelbaar, omdat de maatschappij, nog slechts voorzien van een postadres in Arnhem, een efficiënte klachtafhandeling in de weg zou staan. Daarop haakten toezichthouder DNB en het Verbond in: DNB vroeg om actie van de Britse toezichthouder FSA, die Genworth-moeder FICL op het matje riep, en het Verbond eiste op korte termijn opheldering.

 

Een algemene regeling voor klagende verzekerden is er nog niet, maar lijkt dichtbij. "Wij zijn nog in afwachting van de bevestiging van afspraken die vorige week zijn gemaakt", zegt Wolter Wabeke. Tegen Genworth was door een verzekerde een kort geding aangespannen, dat echter is ingetrokken. "Vermoedelijk is daarin een schikking getroffen. Ik heb met de directie van Genworth een indringend gesprek gehad, waarin ik heb aangegeven dat de werkwijze aangepast moet worden en hoe de communicatie met Kifid moet verlopen", aldus Wabeke. "Ik ben vol goede hoop." Genworth zelf stelt 22 klachten te hebben ontvangen, waarvan er inmiddels achttien zijn opgelost. In ons land zijn zesduizend polissen verkocht.

 

Opheldering

De lastenverzekeraar kreeg afgelopen maand een ultimatum opgelegd door het Verbond, omdat aan enkele informatieplichten niet was voldaan. Die opheldering is er deels gekomen, zegt Verbondswoordvoerder Paul Koopman: "Het ging ons om drie punten: wij wilden bewijs dat er goed met klachteninstituut Kifid wordt samengewerkt, een ingevulde zelftoets in het kader van onze gedragscode en een opgave van de premieomzet. Die laatste hebben we ontvangen, maar de andere twee punten staan nog open. Genworth heeft toegezegd de toets in te leveren, maar snapt de kritiek op de samenwerking met Kifid niet goed. Ze gaan eraan werken. Wij willen gewoon zien dat ze hun zaken op orde hebben. Overigens hebben we Genworth ook gewezen op de eis aan onze leden dat er een Nederlandse vestiging moet zijn."

 

Tot afgelopen voorjaar had het bedrijf, onderdeel van het Amerikaanse General Electric-concern, nog een kantoor in Arnhem, maar sinds een half jaar worden klanten bediend vanuit Ierland.

 

Reageer op dit artikel