nieuws

Genworth voldoet aan eisen Verbond

Archief

Genworth heeft de relatie met de Ombudsman Financiële Dienstverlening (Kifid) hersteld en opnieuw een vertegenwoordiger in Nederland aangesteld. Daarmee honoreert de Britse verzekeraar twee belangrijke eisen die het Verbond van Verzekeraars verbindt aan het lidmaatschap. Ook heeft Genworth de zelftoets van de naleving van de Gedragscode Verzekeraars over 2008 tijdig ter beschikking van het Verbond gesteld.

Genworth voldoet aan eisen Verbond

Het Verbond stelde Genworth eind augustus in gebreke, nadat de ombudsman had laten weten dat hij bemiddelingspogingen in klachtendossiers van Genworth staakte. Goede samenwerking met het klachteninstituut is één van de centrale voorwaarden van het lidmaatschap van het Verbond, evenals genoemde zelftoets en het hebben van een vertegenwoordiger in Nederland.
Genworth heeft het Verbond gemeld dat de problemen met Kifid toe te schrijven waren aan een reorganisatie, waarna de klachten- en claimafhandeling werd verzorgd vanuit Shannon in Ierland. Nederlandse adres- en telefoongegevens bleven daarbij overigens ongewijzigd. De ombudsman heeft tegenover het Verbond bevestigd dat de communicatie met het bedrijf bevredigend verloopt. Alle voorliggende dossiers zijn inmiddels opgelost.

Reageer op dit artikel