nieuws

Gelijkmatige groei in rechtsbijstandmarkt

Archief

Arag

Het totale premie-komen van de eerste 'achtervolger' in het klassement, Arag, kwam over 2008 uit op € 105,4 (100,6) mln. Hiermee is Arag goed voor een marktaandeel van 15,6 (15,7)%.
De 'directe tekening' van Arag was in 2008 goed voor € 74,5 (71,3) mln. De maatschappij treedt evenwel ook op als 100% herverzekeraar voor de rechtsbijstandpolissen van ABN Amro, Erasmus, Leeuwarder Onderlinge, SOM en (naar keuze van de verzekeringnemer) voor de Noordhollandsche van 1816. Deze toeleveranciers waren in 2008 goed voor € 30,9 (29,3) mln.
 
SRK
Elf verzekeraars maken voor de uitvoering van hun rechtsbijstandpolissen gebruik van SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer. Het zijn: Aegon, Anker, De Goudse, ING Insurance Services, ING Schadeverzekering Retail (v/h Postbank), Juwon (Juweliers Onderlinge), London, Nationale-Nederlanden, VAN (Rialto), RVS en De Zeeuwse. Bij deze maatschappijen was er in 2008 een premiegroei van 0,2% tot € 84,7 (84,6) mln. Die beperkte groei heeft te maken met het vertrek van ASR.
Bij Reaal, nummer 10 op de ranglijst, moet worden opgemerkt dat de groei met 27,5% tot € 14,3 (11,2) mln komt doordat in het 2008-cijfer de overgenomen portefeuiles van AXA, Winterthur en DBV begrepen zijn. Als de premieomzet van die maatschappijen bij het cijfer van 2007 worden geteld, zou dat uitkomen op ruim € 15,8 mln en zou er sprake zijn van 10% krimp.
De Noordhollandsche van 1816 groeide met 31,6% naar € 6,4 (4,9) mln. Dit wordt toegeschreven aan de populariteit van de pakketverzekeringen (onder meer via private label), waarin gekozen kan worden tussen DAS en Arag als risicodrager.
Een relatief nog sterkere groei is geboekt door De Goudse: een stijging van meer dan 60% tot iets meer dan € 4,0 (2,5) mln. De Goudse schrijft deze groei toe aan de zeventig volmachtkantoren waarmee zaken worden gedaan. Via het volmachtkanaal werden duizenden nieuwe particuliere rechtsbijstandverzekeringen gesloten.
 
Resultaten
Over 2008 is het algemene resultaat na intrest gedaald naar 13 (18)%. Bij de gezinsrechtsbijstandverzekering ging het om een daling naar 5 (9)%. Bij de rechtsbijstandverzekering van motorrijtuigen was er een traditioneel zeer positieve marge van nu 33 (50)%. In de bedrijvenmarkt was het resultaat 23 (19)%. Al deze resultaten zijn afkomstig uit 'Verzekerd van Cijfers 2009', een uitgave van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel