nieuws

Geen wachttijd voor werknemer met gezondheidsbeperking

Archief

Ook arbeidsmobiliteit verbetert

 

In verzekeringscontracten met werknemers met een gezondheidsbeperking worden geen wachttijden, zogeheten carenztijden, meer gehanteerd.

 

Dat is een van de opvallendste verbeteringen in de sfeer van arbeidsgerelateerde verzekeringen die de verzekeringsbranche komend jaar gaat doorvoeren.

 

De afschaffing van carenztijden is een belangrijk onderdeel van het ‘Van Leeuwen-convenant’, dat vandaag is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars, de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en het kenniscentrum Welder. Het convenant is vernoemd naar oud-senator Hannie van Leeuwen, die betrokken was bij de totstandkoming van het convenant.

 

De nieuwe afspraken gaan in per 1 januari, gelden voor zowel nieuwe als bestaande contracten en zijn van direct belang voor ongeveer 2.500 mensen met een beperking die jaarlijks van baan wisselen en voor mensen die te maken hebben met wachttijden.

 

De wachttijden worden afgeschaft bij verzekeringen die op basis van een (collectieve) arbeidsovereenkomst worden gesloten, zoals ziekte-, arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekeringen.

 

Mobiliteit

Verder verbetert de arbeidsmobiliteit van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers als zij geen aov hebben die onder de pensioenwetgeving valt. Het convenant biedt deze groep de zogeheten uitloopdekking als zij van baan veranderen of als de werkgever van verzekeraar wisselt.

 

Verzekeraars houden wel de mogelijkheid om misbruik te voorkomen. Zo mag bij verzekeringen die dekking bieden tegen overlijden, bij vermoeden van misbruik, het oordeel van de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens worden gevraagd als de verzekerde overlijdt binnen een jaar na aanvang van de verzekering, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding. De commissie geeft dan een bindend oordeel over het recht op uitkering.

 

Reageer op dit artikel