nieuws

Garantiepensioen Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd heeft het Kapitaal Pensioen Plan collectief gelanceerd, dat een gegarandeerd kapitaal oplevert.

 

Daarmee springt de maatschappij naar eigen zeggen in op de toenemende behoefte van werkgevers aan versobering en zekerheid. Het nieuwe collectieve pensioenproduct is een beschikbarepremieregeling met een gegarandeerde uitkering ineens, die wordt aangewend om een ouderdoms- en partnerpensioen aan te kopen. "De opgebouwde kapitalen worden voor de deelnemers direct aangekocht en gegarandeerd. Hiermee wordt ook het beleggingsrisico volledig uitgesloten." Partnerdekking bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn verplicht meeverzekerd.

 

Aegon kwam vorige week met een gegarandeerde beschikbarepremieregeling, die is gericht op het mkb.

 

Reageer op dit artikel