nieuws

Financieringsadviseurs omarmen gedragscode

Archief

In een extra belegde vergadering zijn de leden van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) afgelopen week unaniem akkoord gegaan met een nieuwe gedragscode.

 

Een van de meest in het oog springende bepalingen is het niet mis te verstane (nieuwe) artikel 7: "Een NVF-lid geeft voorrang aan het belang van de cliënt boven zijn eigen belang."

 

Waar de tot dusver geldende gedragscode van de NVF 12 artikelen omvatte, telt de nieuwe er 24. Diverse nieuwe artikelen zijn gebaseerd op (uitvoerings)bepalingen van de Wet op het Financieel Toezicht.

 

Informatie inwinnen

In het nieuwe artikel 5 wordt onder meer gesteld dat een NVF-lid in het belang van de client "bij deze informatie inwint over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover zulks relevant is voor de door het NVF-lid aan de cliënt te verlenen dienst". Bij kredietbeschermingsverzekeringen (artikel 15) is het "niet toegestaan zich terzake van deze producten te laten belonen door zowel de aanbieder als de cliënt".

 

Collegialiteit

Ook de collegialiteit in de ledenkring is nadrukkelijker verwoord. "Een NVF-lid laat zich niet onnodig en/of louter ten behoeve van eigen belang in negatieve zin uit over een collega NVF-lid of een door deze verleende dienst", staat in artikel 17.

 

Reageer op dit artikel