nieuws

Financiën en AFM beraden zich op WFT-vergunning Pensioen

Archief

Het ministerie van Financiën buigt zich binnenkort over de vraag of er een aparte WFT-vergunning voor pensioenadviseurs moet worden ingevoerd. Over de wenselijkheid daarvan heeft deskundigheidsinstituut CDFD onlangs advies uitgebracht. Financiën wacht nu op de AFM, die nog bezig is met een onderzoek naar de adviespraktijk.

Financiën en AFM beraden zich op WFT-vergunning Pensioen

Volgens Theo Gommer, voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD), zou de pensioenvergunning per 1 januari 2011 ingevoerd moeten worden. "Het is de bedoeling dat de WFT-module Leven na volgend jaar gesplitst gaat worden. Dat juichen wij uiteraard toe. De rapportages van de AFM bevestigen het beeld dat pensioenadvies beter moet."

Het CDFD zegt niet wat de inhoud is geweest van het advies aan Financiën, waarin de voor- en nadelen van een pensioenmodule zijn toegelicht. "De ontwikkeling van zo'n module is nu niet aan de orde. We zijn nog in afwachting van een reactie van het ministerie op ons advies." Financiën wijst op zijn beurt naar toezichthouder AFM. "Die heeft eerder dit jaar geconstateerd dat de advisering van pensioenen aan het mkb beter moet en doet nu vervolgonderzoek."

Reageer op dit artikel