nieuws

Fidin: eisen pensioenadviseurs opkrikken via zelfregulering ‘WFT-module

Archief

Leven sluit niet aan bij pensioenadvies’ Federatie Fidin, het samenwerkingsverband van NVA en NBVA, wil de deskundigheidseisen voor pensioenadviseurs aanscherpen door zelfregulering

Wetgeving op dat gebied vindt Fidin niet wenselijk. Die zelfregulering zou gestalte moeten krijgen via zaken als extra eindtermen en een personenregister. Daarbij wordt gedacht aan het al bestaande Register Pensioenadviseurs. Hoewel Fidin erkent dat de eindtermen voor levensverzekeringen te beperkt zijn en niet aansluiten bij advies over collectieve pensioenen, vindt de federatie dat een aparte WFT-vergunning te veel extra administratieve lasten met zich zou meebrengen. "In overleg met het CDFD en mogelijk de Stichting Aaaurantie Registratie moeten de nieuw te formuleren eindtermen opgesteld worden. Eveneens zal een opleidingsprogramma worden opgesteld voor bestaande pensioenadviseurs, die zich willen laten bijscholen op het niveau van de nieuw vastgestelde eindtermen." Transparantie Fidin pleit in de nota ‘Pensioenvisie’ verder voor kostentransparantie bij collectieve pensioenverzekeringen. Eerder dit jaar liet Financiën weten dat de zogeheten inducementregels ook van toepassing zijn op collectieve pensioenverzekeringen, waardoor adviseurs nu al transparant moeten zijn over hun beloning. Fidin wil nu dat per 1 januari ook de aanbieders van pensioenpolissen openheid moeten geven over hun kosten. De verplichte informatie over kosten, rendementen en risico’s moet volgens Fidin gelijk zijn aan die bij individuele beleggingspolissen. De federatie zegt "met deze nota bij te dragen aan een betere positie voor werkgever en werknemers in het traject van de pensioenadvisering".

Reageer op dit artikel