nieuws

DSB-verzekeraars blijven actief

Archief

Klagers DSB Bank moeten zich melden bij curatoren

 

De verzekeringsdochters van het failliete DSB Beheer blijven nog actief, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren. Over de toekomst van DSB Schade en DSB Leven wordt overleg gevoerd met bestuurders en toezichthouder DNB.

 

"Beide vennootschappen hebben de normale betalingen en premie-incasso weer hervat", melden curatoren Joost Kuiper en Rutger Schimmelpenninck. Voor de maatschappijen zijn twintig medewerkers actief. DSB Verzekeringen, dat als volmachtbedrijf fungeert, is eveneens nog operationeel. De intermediairbedrijven die eigendom zijn van DSB, waaronder Gema Adviesgroep en DGA Financieel Adviseurs in Zeeland, zullen gezamenlijk of in delen worden verkocht.

 

De leningportefeuille van DSB Bank, _ 7,1 mld groot, moet in de eerste helft van volgend jaar worden verkocht. De totale afwikkeling van de faillissementen van DSB Bank en DSB Beheer zal naar verwachting vijf tot tien jaar in beslag nemen. Bij de bank is voor _ 3,6 mld aan spaargelden ondergebracht; spaarders die niet onder het depositogarantiestelsel vallen, moeten tot zeker halverwege volgend jaar wachten op eventuele terugbetaling.

 

Terug bij af

Klanten met claims zijn voorlopig terug bij af, zoals al eerder bleek. De aanbeveling van Ombudsman Wabeke, onder meer basis voor een compensatieafspraak met de stichting Probleemhypotheken, achten de curatoren niet bindend voor individuele klanten. Het incasseren van betalingsachterstanden door DSB-dochter Inspectrum wordt voortgezet, aangezien het incassobeleid van het bureau volgens de curatoren voldoet aan de geldende richtlijnen.

 

De curatoren hebben een oriënterend gesprek gevoerd met zes verenigingen en/of stichtingen, die zeggen op te komen voor de belangen van mensen die menen een claim op de bank te hebben. Het gaat om klanten met een lening bij DSB. De curatoren hebben aangegeven dat zij van mening zijn, dat klachten alleen op individuele basis kunnen worden opgelost. "In een faillissement is geen plaats voor collectieve acties."

 

De vertegenwoordigers van de deelnemende belangengroeperingen is gevraagd volmachten van klanten te overleggen, zodat duidelijk is voor wie zij optreden. Geen van de deelnemers aan het gesprek heeft volmachten overgelegd. Zij vonden dat prematuur. Wel zijn aantallen genoemd van DSB-klanten die zich bij hen gemeld hebben. "Het is curatoren gebleken dat de verschillen tussen de klachten zeer groot zijn. Vaak gaat het om mensen die meerdere contracten bij DSB Bank afsloten."

 

De curatoren benadrukken dat klanten van DSB Bank zich met hun klachten individueel moeten melden bij DSB Bank. In alle gevallen zullen de dossiers onder toezicht en verantwoordelijkheid van de curatoren worden behandeld.

 

in Wognum.

Reageer op dit artikel