nieuws

Bos voelt niets voor provisiemaximering

Archief

Voor minister Bos (Financiën) is maximering van provisies “geen optie om de geconstateerde problemen met provisies in de toekomst te voorkomen”. Bos zegt dit in een brief aan de Tweede Kamer, waarmee hij komende donderdag overleg voert over de Regelgeving financiële dienstverlening. In de Commissie voor Financiën bestond in oktober een Kamerbreed verlangen naar maximumprovisie.

Bos voelt niets voor provisiemaximering

Na gesprekken met de AFM en de Consumentenbond stelt Bos, dat hij het door beide organisaties geschetste risico onderkent dat provisiemaximering de verandering in de markt van productgedreven naar klantgericht adviseren ondermijnt. Hij verwijst onder meer naar het AFM-betoog dat het moeilijk is zowel de provisiegrondslag als het percentage van de provisie goed te bepalen. "Een hoog percentage van een laag geprijsd product is in absolute termen gunstiger voor de consument dan een laag percentage bij een product dat hoger is geprijsd. Op basis daarvan is echter nog geen oordeel gegeven of een dergelijke provisie acceptabel is."
Volgens de Consumentenbond is voorts het risico niet denkbeeldig dat een maximumprovisie als richtpunt gaat gelden in de markt, wat er op termijn toe leidt dat alle financiële aanbieders dit maximum gaan hanteren. Een laag maximum kan bemiddelaars mogelijk juist weer prikkelen om een grotere omzet te gaan nastreven.

Reageer op dit artikel