nieuws

Boete van bijna een ton voor Coenders

Archief

Toezichthouder AFM heeft een boete opgelegd van € 96.000 aan F.M. Coenders, handelend onder de naam Planning & Communicatie BV, in Haarlem. Coenders heeft in de periode van 3 juli 2008 tot in ieder geval 1 januari 2009 bemiddelingsactiviteiten verricht in verzekeringen zonder over een vergunning te beschikken.

Boete van bijna een ton voor Coenders

Coenders, die voordien een SER-inschrijving had, vroeg begin 2006 een vergunning aan. Die aanvraag werd in november 2007 door de AFM afgewezen. Het door Coenders ingediende bezwaar werd in juli 2008 door de AFM ongegrond verklaard. Twee maanden later werd de AFM benaderd door een consument die opmerkte dat Coenders nog steeds actief was. De website en de inschrijving in het handelsregister wezen hetzelfde uit.
Twee verzekeraars gaven desgevraagd aan dat er na begin juli nog diverse verzekeringen bij hen waren ondergebracht. Nadien bleken er zeker 631 verzekeringen bij één verzekeraar door Coenders' bemiddeling tot stand te zijn gekomen, waarvoor hij tenminste € 143.662 provisie heeft ontvangen. "Hij heeft willens en wetens de wet overtreden", aldus de AFM.

Reageer op dit artikel