nieuws

Bewindslieden willen in alle woningen een rookmelder

Archief

In slaap vallen tijdens roken belangrijkste oorzaak woningbrand

 

Om het aantal doden en gewonden bij woningbranden omlaag te krijgen, moeten er rookmelders komen in alle huizen.

 

Dat vinden minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie). Daarom werken ze samen met brandweer, Verbond van Verzekeraars, woningverhuurders en de Brandwondenstichting een plan uit om het gebruik van rookmelders te stimuleren.

 

Dat schrijven de bewindslieden aan de Tweede Kamer bij een rapport over dodelijke woningbranden in het afgelopen jaar, dat is opgesteld door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra. Slechts bij zes van de 44 niet-opzettelijke woningbranden was aantoonbaar een rookmelder aanwezig, zo meldt het rapport.

 

Roken

De belangrijkste oorzaken van onopzettelijke woningbranden waren volgens het Nibra in 2008: in slaap vallen tijdens roken, kortsluiting en onvoorzichtigheid met elektrische apparaten. Bij brand die ontstaat door in slaap vallen tijdens roken, speelt de brandbaarheid van schuimrubber in meubels en matrassen een belangrijke rol. De overheid bekijkt nu of hiervoor brandveiligheidseisen ingevoerd kunnen worden, zoals deze ook al in het buitenland gelden.

 

Intussen blijft voorlichting over brandgevaar volgens de bewindslieden de beste manier om branden te voorkomen en het aantal slachtoffers te verminderen. Daarbij moet speciale aandacht komen voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, zoals kleine kinderen, gehandicapten en bedlegerige mensen, maar ook mensen in ziekenhuizen, kinderdagverblijven en op scholen.

 

Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie graag in te willen gaan op de uitnodiging van het kabinet om samen te werken, zodat in ieder woonhuis een rookmelder komt te hangen.

 

Actievere rol

Tijdens een symposium dat het Verbond eind oktober organiseerde over brandpreventie werden de resultaten bekendgemaakt van een enquête van SEO Economisch Onderzoek. Hieruit bleek onder andere dat verzekeraars een meer actieve rol zouden moeten spelen op het gebied van brandpreventie. Dat vindt 44% van de particulieren en 60% van de bedrijven. De buitenwereld heeft nu te veel het gevoel dat verzekeraars vanuit commerciële motieven te weinig investeren in brandpreventie bij klanten.

 

Subsidieregeling

De SEO-onderzoekers bevelen onder meer aan om vanuit een maatschappelijk appèl meer in te zetten op gezamenlijke actie voor een betere brandveiligheid.

 

Ter illustratie werd tijdens de presentatie van het onderzoek een maatschappelijke kosten-batenanalyse gegeven van een subsidieregeling voor de installatie van rookmelders. Als 50% subsidie zou worden gegeven en een kwart van de huishoudens zou daarvan gebruik maken, kost dat ruim _ 30 mln. Het zou het aantal brandslachtoffers met vijf doden en 657 gewonden doen afnemen en een reductie in schadekosten (materieel en immaterieel) van ruim _ 50 mln opleveren.

 

In een reactie op het onderzoek zei Verbond-directeur Leo de Boer onder meer dat verzekeraars zich zullen inzetten voor meer effectieve voorlichting, een harde aanpak van brand door fraude, criminaliteit en vandalisme en een periodieke keuring van woonhuizen.

 

Onder de deelnemers aan het symposium gingen stemmen op voor uitbreiding van het Keurmerk Veilig Wonen met brandveiligheid en brandpreventie.

 

Reageer op dit artikel