nieuws

AFM beboet World of Credit

Archief

De AFM heeft World of Credit (Enschede) een boete van € 12.000 opgelegd omdat dit bedrijf consumptief krediet en beleggingsverzekeringen adviseerde zonder voldoende informatie in te winnen bij de klant. Dit leidde tot bizarre situaties, zoals bij een 50-jarige klant die een consumptief krediet met beleggingsverzekering met een looptijd van 29 jaar kreeg geadviseerd.

AFM beboet World of Credit

Uit een lijst van 76 beleggingsverzekeringen deed de AFM een greep van twintig. Na lezing daarvan werden er tien diepgaand onderzocht. In alle gevallen kregen consumenten het advies om een beleggingsverzekering te sluiten zonder dat er voldoende informatie was ingewonnen om alternatieven te kunnen beoordelen, zoals aflossing van het krediet in termijnen of het sluiten van een ander product. In vijf dossiers kwam de beleggingsverzekering pas tot uitkering op een leeftijd tussen de 75 en de 80 jaar. Verder was uit de dossiers ook niet af te leiden of rekening was gehouden met een eventuele inkomensterugval na het 65e jaar of een eventuele pensioenvoorziening van de klant.
De wens van enkele klanten om slechts een klein gedeelte in aandelen te beleggen, was genegeerd. Bij de meeste geadviseerde producten bleek dat er tot 60%, 80% of 90% in aandelen was belegd.

Reageer op dit artikel