nieuws

Aegon stopt met loondienstorganisatie

Archief

Reorganisatie kost in totaal 170 banen

 

Aegon gaat zijn verkooporganisatie anders inrichten. Het accent verschuift van de buitendienst naar de binnendienst. Tijdens die operatie gaat de stekker uit de loondienstorganisatie van Aegon Bank Bemiddeling.

 

Daardoor zullen 130 banen verloren gaan. De bediening van de Aegon Bank-klanten zal meer online en via telefoon plaatsvinden. "Een grote loondienstorganisatie past daar niet meer bij", verklaart Aegon. Persoonlijk advies is nog wel mogelijk via de franchiseorganisatie van Aegon Bank. De ambitie is om die uit te breiden. Eerdere franchise-initiatieven van Aegon (De Spaarbelegger en Financieel Compleet) mislukten; onder de naam Financieel Verder is nu een bescheiden franchiseclub actief.

 

De ingreep in de bemiddelingstak van Aegon Bank, die in 2007 ontstond uit Axent, Spaarbeleg en Spaaradvies, viel te voorzien. Vorig jaar liep de omzet immers met meer dan 30% terug tot _ 12,1 (17,5) mln. In 2005 lagen de provisie-inkomsten nog op _ 28 mln.

 

Met Aegon Bank Bemiddeling verdwijnt de zoveelste loondienstorganisatie van een verzekeringsmaatschappij. In 2008 besloot Onderlinge ‘s-Gravenhage tot afbouw van de loondienstorganisatie en in 2011 zal ook de grootste loondienstverzekeraar van ons land, RVS, verdwijnen. ING zegt met eigen adviseurs te blijven werken; of het aantal van 750 adviseurs zo talrijk blijft, is zeer de vraag.

 

Aegon Intermediair

Bij Aegon Intermediair wordt tegelijkertijd een nieuw bedieningsmodel ingevoerd. De basisdienstverlening wordt uitgebreid in de vorm van een "kwalitatief hoogwaardige binnendienst. De buitendienst wordt minder grootschalig, maar met "meer toegevoegde waarde" ingezet. "Dat is een vorm van service die nu al bestaat voor een beperkte groep intermediairs en die we mede op basis van hun positieve reacties uitbreiden", aldus commercieel directeur Rob Spuijbroek. Gevolg is wel dat bij dit onderdeel veertig banen verdwijnen.

 

De reorganisatie moet een jaarlijkse besparing van _ 15 mln opleveren. Naar schatting zullen de reorganisatiekosten _ 20 mln bedragen.

 

De plannen zijn aan de centrale ondernemingsraad voorgelegd, die voor het einde van het jaar een advies zal uitbrengen. De uitrol zal dan ook niet voor 1 januari 2010 plaatsvinden. Medewerkers die ontslag krijgen aangezegd, worden begeleid volgens het sociaal plan dat Aegon met de bonden heeft afgesproken. Bestuurder Sjierk Bajema, die namens De Unie betrokken is bij Aegon, maakt zich vooral zorgen over de positie van de oudere buitendienstmedewerkers met relatief weinig dienstjaren die hun baan zullen verliezen: "Dat zijn er weliswaar niet zo veel, maar voor deze groep zal het toch erg moeilijk worden om een andere baan te vinden." In totaal werken er bij Aegon Nederland bijna 5.300 mensen.

 

Reageer op dit artikel