nieuws

Aegon stopt met eigen loondienst

Archief

Aegon gaat zijn verkooporganisatie herinrichten. Het accent verschuift van de buitendienst naar de binnendienst. De loondienstorganisatie van Aegon Bank Bemiddeling verdwijnt, waardoor 130 banen verloren gaan. Daarnaast wordt bij Aegon Intermediair een nieuw bedieningsmodel ingevoerd, wat 40 banen kost.

Aegon stopt met eigen loondienst

De basisdienstverlening wordt uitgebreid in de vorm van een "kwalitatief hoogwaardige binnendienst". De buitendienst wordt minder grootschalig, maar met "meer toegevoegde waarde" ingezet. "Dat is een vorm van service die nu al bestaat voor een beperkte groep intermediairs en die we mede op basis van hun positieve reacties uitbreiden", aldus commercieel directeur Rob Spuijbroek.

De bediening van de Aegon Bank-klanten zal meer online en via telefoon plaatsvinden. "Een grote loondienstorganisatie past daar niet meer bij." Persoonlijk advies is nog wel mogelijk via de franchiseorganisatie van Aegon Bank, die wordt uitgebreid. Vorig jaar boekte de bemiddelingstak van Aegon een omzetdaling van 31%: het provisie-inkomen liep terug tot € 12,1 (17,5) mln.

De reorganisatie moet een jaarlijkse besparing van € 15 mln opleveren. Naar schatting zullen de reorganisatiekosten € 20 mln bedragen. De plannen zijn aan de centrale ondernemingsraad voorgelegd, die voor het einde van het jaar een advies zal uitbrengen. De uitrol zal dan ook niet voor 1 januari 2010 plaatsvinden. Medewerkers die ontslag krijgen aangezegd, worden begeleid volgens het sociaal plan dat Aegon met de bonden heeft afgesproken. In totaal werken er bij Aegon Nederland 5.281 mensen.

Reageer op dit artikel