nieuws

Aansprakelijkheidsmarkt klimt weer uit het dal

Archief

Beursverzekeraars

De cijfers omvatten in sommige gevallen méér dan alleen op Nederland betrekking hebbende portefeuilles. Zurich en Amlin (voorheen Fortis Corporate) zijn voorbeelden van beursverzekeraars die betrokken zijn bij verzekeringsprogramma's van internationale concerns.
De DNB-cijfers kwamen door de internationale invloeden jarenlang aanzienlijk hoger uit dan de bedragen die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS, van het Verbond van Verzekeraars) rapporteerde. Dat ligt nu anders, want het CVS meldt over 2008 een met ruim 8% tot € 1.294 (1.197) mln gegroeid premievolume.
 
Onderverdeling
In de aansprakelijkheidsverzekering wordt een hoofdverdeling gemaakt tussen de bedrijvenmarkt (avb) en de particulierenmarkt (avp). Het CVS meldt over 2008 aan avb-premies een bedrag van € 763 (691) mln. De avp-markt omvat € 304 (296) mln. De resterende € 227 (210) mln betreft aansprakelijkheidsverzekeringen voor agrarische- en garagebedrijven.
 
Koploper
Nationale-Nederlanden (NN) heroverde de positie van koploper in deze branche. Vanwege de wisselende internationale invloeden op het premie-inkomen bij AIG, was laatstgenoemde in 2007 ranglijstaanvoerder geworden, mede doordat NN in dat jaar met een premiedaling van 7,2% was geconfronteerd. Maar in 2008 groeide NN weer, met 7,0%, tot € 115,2 (107,6) mln.
Hierbij kan worden aangetekend dat ook de andere 'klassieke' intermediairverzekeraars zich in 2008 herstelden. ASR groeide 8,8 (-4,2)%, Delta Lloyd 4,0 (-1,6)% en Aegon 0,6 (-3,4)%.
 
Mede dankzij een premiegroei van 7,5% steeg Amlin (FCI) naar de 2e plaats. AIG Europe (Nederland) zakte, mede als gevolg van een teruggang van 3% naar de derde plaats en voelt de hete adem van het met 3,4% gegroeide Interpolis in de nek. Achmea (minus Interpolis) kwam dankzij een bescheiden premiegroei (1,7%) voor het eerst boven de € 100 mln.
ASR, Nassau en Allianz zijn stationair gebleven op de plaatsen 6, 7 en 8.
Nieuw in de top 10 is HDI-Gerling, die van de 14e naar de 9e plaats is gestegen. De bijna verdrievoudiging van het premie-inkomen uit aansprakelijkheidsverzekeringen is hoofdzakelijk het gevolg van de integratie van zowel de Nederlandse als de Belgische portefeuille van Gerling Konzern Allgemeine.
De top 10 wordt gecompleteerd door Delta Lloyd, die een plaatsje moest prijsgeven door de 'bundelingsopmars' van HDI-Gerling.
 
Reaal groeit
Op de 11e plaats blijft Reaal staan, ondanks een premiegroei van 65% tot _ 48,9 mln. Die forse stijging is te danken aan de integratie van de portefeuilles van AXA en Winterthur. Als het 2007-cijfer zou worden gecorrigeerd voor deze integratie-invloed, zou er sprake zijn van een teruggang ter grootte van 2,5%.
 
Het premie-inkomen van MediRisk (onderlinge aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuizen) is opnieuw sterk gegroeid, nu met 24, 1 (31,5)%. Achter MediRisk, op de 15e plaats, volgen drie maatschappijen die in 2008 een stapje terug hebben moeten doen: RVS (-2,9%), De Goudse (-2,9%) en VAN (-8,8%).
De top 20 wordt volgemaakt door het met 13.3% gegroeide Avéro Achmea Benelux.

Reageer op dit artikel