nieuws

Zesminnetje voor verzekeraars aanleiding voor vernieuwingen

Archief

De waardering van de consument voor verzekeringsmaatschappijen is bedroevend laag. Om dat imago op te krikken, gaat het Verbond van Verzekeraars aan de slag met een vernieuwingsproces, dat onder meer een keurmerk omvat.

 

Uit de Consumentenmonitor 2009 van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat verzekeraars van consumenten een rapportcijfer krijgen van 5,9 (vorig jaar: 6,3). Het percentage consumenten dat positief denkt over verzekeraars is gedaald tot 53%. In 2003 was dat nog 80%. Volgens Fred Treur van het CVS is het opvallend dat de hoogte van de premies en de transparantie van producten niet van invloed zijn op het imago van de verzekeraars. Klanten hechten de meeste waarde aan een goede en snelle dienstverlening.

 

Vernieuwen

Het Verbond ziet in de onderzoeksresultaten aanleiding om eerder gestarte projecten om de positie van de consument beter te borgen, te bundelen onder de noemer VerzekeraarsVernieuwen en versneld uit te gaan voeren. "Het is zaak dat we de kloof dichten tussen klanten en verzekeraars", aldus Ronald Latenstein van Voorst, topman van SNS Reaal en binnen het Verbondsbestuur portefeuillehouder voor VerzekeraarsVernieuwen. Hij wijst de woekerpolisaffaire en de kredietcrisis aan als de belangrijkste oorzaken van het gedaalde vertrouwen.

 

"Met VerzekeraarsVernieuwen nemen verzekeraars de handschoen op. We willen de problemen identificeren en samen met stakeholders op zoek gaan naar oplossingen onder het motto: be good, get better and tell it. Dát is waar VerzekeraarsVernieuwen over gaat."

 

Stappen gezet

Concreet zijn er volgens het Verbond al een aantal stappen gezet in dit proces: "Verzekeraars hebben het initiatief genomen om met de Stichting van de Arbeid te praten over de zogenoemde ‘beschikbare premieregelingen’. Ook is er een ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen’ overeengekomen, die op 1 januari 2010 ingaat. Daarnaast pleiten we voor strengere regels bij de verkoop van woonlastenverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen en werkt de branche aan een protocol waarin de rechten van klanten worden vastgelegd bij de mate van arbeidsongeschiktheid."

 

Verder zijn er Productwijzers geïntroduceerd, wordt gewerkt aan verdere kostentransparantie en geïnvesteerd in publieksvoorlichting en financiële educatie, zoals op de website Allesoververzekeren.nl.

 

Keurmerk

Het enkele jaren geleden aangekondigde keurmerk voor verzekeraars zal er binnenkort echt gaan komen. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, zoals de naam luidt, moet consumenten duidelijkheid bieden over de kwaliteit van de dienstverlening van verzekeringsmaatschappijen die zijn aangesloten bij het Verbond. "Dat keurmerk is dus niet vrijblijvend en er staat voor verzekeraars wel degelijk een stok achter de deur", zegt Latenstein. "Wie het heel bont maakt, loopt het risico dat hij uit het Verbond wordt gezet."

 

Hij kondigde verder aan dat de leden van het Verbond zich in oktober tijdens een speciale brainstormdag gaan bezinnen op hun kernwaarden. Ten slotte zal aan het einde van dit jaar een Externe Raad van Advies worden geïnstalleerd, die als klankbord moet fungeren voor het Verbond. "Hierin krijgen mensen zitting die ons kritisch volgen en waar wij een kritische dialoog mee kunnen aangaan. Het Verbond wil meer in openheid communiceren en iedereen betrekken bij het veranderingsproces."

 

gevraagd waarop een keurmerk moet toezien.

Reageer op dit artikel