nieuws

‘Wij moeten gezamenlijk banken buiten spel zetten’

Archief

De destijds roemruchte directeur ir. K.C. Kolhoop van de Drentse onderlinge Verzekeringen DLG vond 25 jaar geleden dat álle verzekeraars (dus zowel intermediairmaatschappijen als direct writers) met de tussenpersonenorganisaties een gezamenlijk front moesten gaan vormen om aanvallen van buiten de bedrijfstak af te slaan. Kolhoop wilde met name dat het de banken onmogelijk zou worden gemaakt om aan assurantiebemiddeling te doen. "Indien het waar is, dat de assurantiebemiddeling bij banken verlieslatend is, wie compenseert dan die verliezen?", vroeg Kolhoop zich af. "En zijn in die situatie geen avonturen te vrezen om die verliezen weg te werken? Bovendien blijft ons bezwaar overeind dat toepassing van koppelverkoop op de loer ligt. Men noemt dat thans wat zachter in fraai Nederlands cross selling, omdat koppelverkoop níet en cross selling wél geoorloofd is. Maar wat is dan wel het verschil? Of men nu het ene of het andere woord gebruikt, de vrijheid van de consument wordt beknot", stelde Kolhoop in het jaarverslag van DLG over 1983.

 

Spanningen bij NBVA

Binnen de NBVA waren in de loop van september 1984 grote spanningen over de voorgenomen fusie met de NVA. Enkele tientallen leden besloten al tot voorwaardelijke opzegging van hun lidmaatschap. Zij verlangden het aftreden van voorzitter Bosma en secretaris Schiphorst, die in hun ogen te snel naar een fusie toe wilden. De resterende vijf bestuursleden wilden over een reeks praktische zaken overeenstemming met de NVA bereiken alvorens groen licht te geven aan het samengaan.

 

NN als direct writer?

Zou Nationale-Nederlanden overwegen om zonder het intermediair te gaan werken? Die vraag werd in september 1984 door NN gesteld tijdens een bijeenkomst waarin de tussenpersonen werden geïnformeerd over de nieuwe pensioencampagne van de maatschappij. De stemmachine wees uit, dat de meerderheid (60%) van de tweehonderd stemmers daar helemaal geen zorgen over had. Toch veronderstelde 8% dat dit wél zou gaan gebeuren, dacht 21% ‘misschien’ en had 11% er geen mening over. In een op film vertoond gesprek verklaarde topman Jaap van Rijn, dat NN er niet over peinst de tussenpersoon uit te schakelen. "Alles is ingesteld op deze tussenlaag. Dat wij zouden gaan direct writen is een volslagen ondenkbare zaak."

 

De expertisewereld werd 25 jaar geleden totaal verrast door het samengaan van de Amsterdamse bureaus PolakSchoute en ECN. "Er zijn fusies die je aan ziet komen. Daar hoorde deze echter niet bij", reageerde firmant Willemse van concurrent Hettema & Disselkoen.

 

In de zomer van 1984 werd Victoria Vesta verstoten als aanvoerder van de ranglijst van bekendste verzekeringmaatschappijen. Die koppositie werd overgenomen door de nog jonge fusieverzekeraar Aegon (Ennia en Ago).

 

Reageer op dit artikel