nieuws

Werkgever wijst pensioen af wegens hoogte provisie

Archief

Tussenpersoon claimt kwart miljoen schade

 

Zorgbedrijf IBZ heeft een door intermediairbedijf IZH aangeboden pensioenregeling van Reaal afgewezen, omdat daarmee 11,25% provisie gemoeid was. Protest van IZH bij de rechter heeft niet mogen baten.

 

IZH, opererend onder de naam Hypotheek Gilde Veendam, had onder meer een overeenkomst met IBZ over het doorgeven van gegevens van werknemers voor wie zorgverzekeringen gesloten konden worden. Daarvoor ontving het zorgbedrijf uit Lichtenvoorde een retourprovisie van 90%. Bovendien had intermediair IZH het exclusieve recht om pensioenregelingen aan te bieden aan IBZ-medewerkers.

 

Niet marktconform

Twee jaar geleden deed het intermediairbedrijf een pensioenaanbieding voor de medewerkers van IBZ. Op dat aanbod wenste het zorgbedrijf niet in te gaan: "Niet marktconform", zo luidt het oordeel over het aangeboden GroepsIndividueel PensioenPlan (GIP) van Reaal, mede gebaseerd op het oordeel van het door de werkgever ingeschakelde pensioenbureau Kendall Mason. "Uit de pensioenindicaties blijkt dat wordt uitgegaan van een investeringspercentage van slechts 84,75%. Dit is aanzienlijk lager dan in de markt gebruikelijk is voor contracten van deze omvang."

 

Standaard bedraagt het investeringspercentage 90%, waarbij Reaal voor eigen kosten 4% rekent. De provisie kan de tussenpersoon zelf bepalen, variërend van 0% tot 11,25%. IBZ concludeert dat IZH voor het maximum heeft gekozen. "Uit het lage investeringspercentage blijkt dat sprake is van een door de tussenpersoon aanzienlijk verhoogde niet-marktconforme kostenstructuur." Ook de risicopremies zijn niet gangbaar: "De opslagen op het nettotarief variëren van 18% tot 184%. Voor dit premievolume zijn opslagen van 35% tot 50% gebruikelijk."

 

Verder wordt de tussenpersoon verzuim van de zorgplicht verweten, omdat niet de moeite is genomen om te kijken of de bestaande pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden kon worden voortgezet.

 

Misgelopen

IZH stelt door het afwijzen van de aanbieding en het daaropvolgende ontbinden van de overeenkomst door IBZ _ 253.708 aan provisie te hebben misgelopen. Per IBZ-medewerker zou het gaan om een bedrag van _ 3.171.

 

Het intermediairbedrijf is naar de rechtbank in Utrecht gestapt, maar die heeft IBZ in het gelijk gesteld. "De pensioenaanbieding is niet ten minste gelijk aan de bestaande regeling, zodat deze niet marktconform is. Dit brengt mee dat IBZ niet gehouden was deze aanbieding aan het betrokken personeel voor te leggen."

 

Reaal

Reaal wil niet aangeven welk deel van de pensioenadviseurs voor het maximale provisiepercentage van 11,25% kiest. "Het vaststellen van de hoogte van de provisie is een keuze die het intermediair maakt in goed overleg met zijn klant. Door de transparante structuur van het GIP is het voor een klant direct duidelijk als het intermediair een hoge provisie rekent, want op dat moment stijgen ook de kosten van het product. Kortom: het gaat hier om afspraken tussen intermediairs en hun klanten."

 

Reageer op dit artikel