nieuws

Verzekeringsbranche staat er beter op bij consument dan zelf gedacht

Archief

Verzekeraars en tussenpersonen stonden er in het najaar van 1984 bij de burgers beter op dan zij zelf veronderstelden. Dat kwam naar voren tijdens de NVA-dag op 3 oktober van dat jaar, toen de uitkomsten werden gepresenteerd van een onderzoek door Bureau Lagendijk onder een representatieve groep van 1.050 personen. Kort voor de presentatie werd de aanwezige verzekeraars en tussenpersonen gevraagd, wat zij dáchten dat de consumenten hadden geantwoord.

 

Op de vraag ‘Staat u positief tegenover verzekeringmaatschappijen?’ dachten de aanwezige verzekeraars dat van de ondervraagde consumenten 34% met ‘ja’ had gereageerd, de tussenpersonen dachten 35%. In werkelijkheid had 67% positief geantwoord. Bij het publiek stonden verzekeraars er destijds iets beter op dan tussenpersonen, want het intermediair kreeg van de burgers een positieve score van ‘maar’ 60%.

 

‘Bent u met de gang van zaken rond en met uw verzekeringen die u via een assurantietussenpersoon heeft gesloten, tevereden?’ Verzekeraars en tussenpersoen dachten dat ciraca 65% positief zou reageren, maar in werkelijkheid was het destijds 88%.

 

Ook de prijsgevoeligheid van de consument werd gemeten. De stelling luidde: "Ik laat advies en hulp zwaarder wegen dan een lage premie." Deze stelling kreeg slechts 39% instemming van de consumenten, waar verzekeraars (48%) en intermediair (43%) dat toch wel wat hoger hadden ingeschat.

 

Maar uit enkele andere vragen, kwam de tweeslachtigheid van de consument goed naar voren. Op de vraag of men hulp bij de juiste keuze tussen de diverse maatschappijen als een belangrijk kwaliteitsaspect beschouwde, dachten verzekeraars en tussenpersonen dat slechts 41% resp. 43% positief had gereageerd. De publiek-score van 78% gaf blijk van een andere opvatting. Hulp bij de juiste samenstelling van het verzekeringspakket werd door 80% van de consumenten als een belangrijk kwaliteitsaspect gezien; branchegenoten hadden de score op net iets boven de 60% getaxeerd.

 

‘Tot nul gereduceerd’

De situatie tussen NVA en NBVA raakte steeds meer gespannen. De terugtredende NVA-voorzitter Ad Huibers zei tijdens zijn afscheidsrede op de NVA-dag, dat "de recente ontwikkelingen binnen het NBVA-bestuur de kansen en onze bereidheid om in deze omstandigheden alsnog tot een fusie te komen, praktisch tot nul hebben gereduceerd". Dit viel niet lekker bij NBVA-bestuurslid (en latere voorzitter) Piet Tinke. "Ik zie nog wel degelijk redenen en mogelijkheden om verder te praten voer een eventuele fusie."

 

De rubriek PersoonlijkHeden in AM 19 van 1984 opende met de benoeming van Frits Blees tot algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Algemene Aansprakelijkheidsverzekeraars AAV. Hij was daarmee de opvolger van de naar De Goudse vertrokken Erno Kleijnenberg. Anno 2009 zijn beiden elders in de branche actief: Blees als directeur van het Waarborgfonds Motorverkeer en Kleijnenberg als topman van zorgverzekeraar ONVZ.

 

Reageer op dit artikel