nieuws

Vakbondsleden wijzen eindbod SNS Reaal af

Archief

De leden van de vakbonden die betrokken zijn bij de cao van SNS Reaal hebben in grote meerderheid het afgelopen maand door SNS Reaal voorgelegde eindbod afgewezen. Na het opmaken van de balans hebben de bondsbestuurders het concern gevraagd om op korte mijn de ontstane situatie te bespreken.

Vakbondsleden wijzen eindbod SNS Reaal af

CNV Dienstenbond bericht: "Uit de reacties kunnen we opmaken dat het een zeer lastige keus was. Van de leden die vóór het eindbod hebben gestemd, was de reactie vaak: "het is te weinig, maar beter iets dan niets". Echter', de meeste leden gaven in hun reactie aan begrip voor de situatie te hebben, maar desondanks niet content te zijn. Zij hebben in het bijzonder tegengestemd vanwege de verlaging van de pensioenpremie naar 20,5%."
In de specifieke situatie bij SNS Reaal komt die verlaging alleen ten goede van de werkgever. De leden van de bonden hebben absoluut geen vertrouwen dat deze premie voor hen tot de beoogde pensioenaanspraak leidt, zo blijkt ook uit een bekendmaking van De Unie mede namens de BBV.
Verder hebben de hoogte van de voorgestelde collectieve loonsverhoging en het tijdstip van ingang ervan tot veel negatieve reacties geleid. Het sociaal plan kan als zodanig wél op instemming van de vakbondsleden rekenen.

Reageer op dit artikel