nieuws

Uitbreiding dekking WGA-aanvulling Aegon

Archief

Per 1 januari zal Aegon in zijn Gezond Werkplan de dekking van de module WGA-aanvulling uitbreiden. Werknemers die erin slagen hun verdiencapaciteit voldoende te benutten, ontvangen voortaan een aanvulling tot minimaal 75%.

Uitbreiding dekking WGA-aanvulling Aegon

De dekkingsuitbreiding houdt in dat als medewerkers hun verdiencapaciteit 50% of meer benutten, zij vanaf 1 januari geen 70% maar 75% aanvulling op het inkomen (gemaximeerd tot het maximum SV-loon) ontvangen. Deze dekkingsverbetering heeft tot het gevolg dat de module WGA-aanvulling ook tot uitkering kan komen tijdens de loongerelateerde periode. Dit is alleen het geval als de werknemer zijn verdiencapaciteit voldoende benut. De dekkingsuitbreiding op de module WGA-aanvulling geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten.
Met het Gezond Werkplan kunnen werkgevers zich verzekeren tegen de financiële risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het bestaat uit negen (keuze)modules zoals onder meer ziekteverzuim, zorgmanagement, advies en rechtsbijstand, WGA-aanvulling en WIA 35min.

Reageer op dit artikel