nieuws

Tussenpersonenbestand blijft omvangrijk ondanks tegenwind

Archief

Vijfduizend

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft, samen met Bureau D&O, het intermediaire landschap ook in kaart gebracht. Het CBS telt ultimo 2008 iets meer dan 5.500 assurantietussenpersonen. Het bestand zou in 2008 met 7% zijn afgenomen. De daling doet zich vooral voor bij de kantoren met vijf tot honderd werknemers; de kleine kantoren houden zich het laatste jaar beter staande, maar zijn ten opzichte van voorgaande jaren fors in aantal afgenomen.
 
Vrije val
Wat wel sterk afneemt, is de aansluiting van tussenpersonen bij brancheorganisaties. In 2008 raakten de ledentallen van de NBVA en de NVA in een vrije val. De standsorganisaties raakten samen 125 leden kwijt. De NBVA verloor in 2008 in totaal 132 leden en kreeg er 61 nieuwe leden bij, waardoor het saldo op 880 uitkomt tegen 951 in 2007. De NVA kreeg 87 opzeggingen en noteerde 33 nieuwe leden, zodat het totale ledental daalde van 710 naar 656.
 
De NVA en NBVA hebben zich inmiddels verenigd in de Federatie Fidin, die claimt 55% tot 60% van de intermediaire verzekeringsmarkt te vertegenwoordigen. Het aantal leden werd door de federatie aanvankelijk op ruim 1.700 gezet, maar was eind 2008 dus al tot 1.536 afgenomen. Oktober 2009 repte vice-voorzitter Bob Veldhuis voor de televisiecamera's van Kassa over nog maar 1.400 leden.
 
Beide brancheorganisaties noemen de economische situatie als verreweg de belangrijkste reden voor het grote aantal opzeggingen. "Van onze opzeggers heeft 27% het lidmaatschap beëindigd in verband met fusie of verkoop van de portefeuille, terwijl 40% een andere financiële of bedrijfseconomische reden aangeeft", aldus de NBVA. De NVA meldt dat bij hen 40% een fusie of overname als reden voor vertrek noemt en circa 25% de slechte bedrijfseconomische omstandigheden als argument aanvoert.
 
Winstdalingen
De economische tegenwind is ook zichtbaar in de jaarcijfers van enkele grote intermediairbedrijven. Zo dook Unirobe Meeùs Groep, na een kleine winst in 2007, opnieuw in de rode cijfers. Het bedrijfsresultaat halveerde ruimschoots tot _ 20 (48) mln. Hoge afschrijvingen op overgenomen intermediairbedrijven leidden vervolgens tot een nettoverlies van _ 9,3 mln. De Aegon-dochter ziet de druk op de marges in assurantiën toenemen, als gevolg van de door de economische crisis krimpende markt. "Toch hebben de resultaten binnen assurantiën voldoende potentie om tegenvallers van de makelaardij in het bedrijfsresultaat op te vangen."
 
Bij Van Lanschot Chabot daalde de nettowinst vorig jaar sterk van € 5,4 mln naar € 1,7 mln. Hogere personeels- en bedrijfskosten waren daar de oorzaak van. Aevitae hield de winstgevendheid wel op een hoog niveau. Het bedrijfsresultaat daalde tot € 8,3 (9,3) mln; de nettowinst daalde tot € 7,0 (7,7) mln.
 
Branchebrede cijfers over de financiële gang van zaken in 2008 bij intermediairbedrijven, bijvoorbeeld van der brancheorganisaties, ontbreken.
 
Volmachten
Het aantal leden van de brancheorganisatie voor volmachtbedrijven, NVGA, nam marginaal af tot 183. Dat is nog niet de helft van het aantal intermediairbedrijven dat over en volmacht beschikt, want dat zijn er 377. Zij beschikken over ruim tweeduizend volmachten van verzekeringsmaatschappijen. Het aantal verleende volmachten is daarmee met 20% toegenomen.
  

 

 

2004

2005

2006

            2007

            2008

Totaal

7.075

6.805

6.665

5.940

5.535

 

 

 

 

 

 

Naar rechtsvorm

 

 

 

 

 

Eenmanszaak

2.615

2.485

2.380

1.830

1.675

BV

2.705

2.620

2.640

2.400

2.275

VOF

1.580

1.525

1.475

1.530

1.420

CV

110

110

100

105

95

Coöperatie

15

15

15

5

10

NV

5

5

5

10

5

Overig

40

40

45

60

55

 

 

 

 

 

 

Naar personeel in loondienst

 

 

 

 

 

1-5

5.790

5.565

5.505

4.455

4.355

5-10

760

755

695

895

695

10-100

500

465

450

570

465

100 of meer

20

20

20

25

25

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS/Bureau D&O

 

 

 

 

 

 

 

Ledenbestand standsorganisaties

 

2005

2006

2007

2008

2009

NVA

689

704

723

698

656

NBVA

965

989

992

951

880

NVGA

170

184

189

185

183

VNAB

90

88

83

82

80

Reageer op dit artikel