nieuws

Schouten geeft Afab-stuur uit handen

Archief

Maasbert Schouten, de aandeelhouder van Afab, heeft in Amersfoort niet langer de dagelijkse leiding in handen. Die is overgenomen door “gedelegeerd commissaris” Martin Dupon en door Gijs van Rozendaal. Dupon is de nieuwe ceo, terwijl Van Rozendaal de bijzondere functie ‘chief restructuring officer’ heeft gekregen.

Schouten geeft Afab-stuur uit handen

Schouten behoudt een zetel in de raad van bestuur. Zijn nieuwe titel is cco: chief commercial officer.
In een persbericht over de 'herstructurering en een nieuw verdienmodel' is het aftreden van bestuursvoorzitter Schouten niet expliciet genoemd. Afab zegt te kiezen voor "een herinrichting op basis van de uitgangspunten van het regime van een structuurvennootschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het aandeelhouderschap en het lidmaatschap van de raad van bestuur (RvB). Dit betekent dat een onafhankelijke raad van commissarissen (RvC) wordt ingesteld, die zichzelf middels coöptatie benoemt. De RvC benoemt en ontslaat de leden van de RvB. De algemene vergadering van aandeelhouders keurt periodiek het beleid van de RvC."

Reageer op dit artikel