nieuws

Schikken woekerpolissen nadelig

Archief

De woekerpolisschikking die Aegon in juli sloot, levert de honderdduizenden gedupeerde klanten een schijntje op vergeleken met wat een vonnis van de Utrechtse rechtbank de verzekeraar voorschrijft. Het gat is gemiddeld 2000 euro per klant. Dit blijkt volgens de zondageditie van De Telegraaf uit een rekenkundig onderzoek van Stichting Koersplandewegkwijt.

Schikken woekerpolissen nadelig

Bij woekerpolissen betaalden klanten elke maand een bedrag om na 15 tot 40 jaar een leuk beleggingskapitaal te krijgen. De kosten bleken echter zo hoog dat vrijwel alle verzekeraars met schikkingen over de brug moesten komen. Aegon sloot in juli een akkoord met de gedupeerdenstichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim.
Koersplandewegkwijt, een derde stichting die zich in eerste instantie richt op de 650.000 woekerpoliscontracten onder de naam Koersplan, procedeert door.
Een voor gedupeerden positieve uitspraak van de Utrechtse rechtbank in mei biedt de basis voor het verschil. Koersplandewegkwijt heeft financieel adviseur Kapé Breukelaar het verschil tussen de megaschikking en het Utrechtse vonnis laten doorrekenen. „We wisten al dat dit vonnis een stuk verder ging, maar de uitkomsten zijn erg verrassend”, stelt Breukelaar. Van 28 onderzochte, inmiddels afgelopen Koersplan-contracten komt Breukelaar op een gemiddelde eindopbrengst van 15.847 euro.
Het vonnis zou echter gemiddeld 2206 euro extra hebben opgeleverd (13,9 procent extra). De Aegonschikking blijft steken op gemiddeld 315 euro, een tegemoetkoming van 2%. "Dit toont onomwonden aan dat Aegon gedupeerden met een schijntje wil afkopen. Ik betwijfel of de gedupeerden in Verliespolis en Woekerpolisclaim het akkoord zouden hebben goedgekeurd als ze dít hadden geweten." De financieel adviseur stelt overigens dat de meeste gedupeerden nog steeds rechten kunnen ontlenen aan een eventueel succes in de procedures tussen Aegon en Koersplandewegkwijt.
 
(Zie verder De Telegraaf, pag. 2)

Reageer op dit artikel