nieuws

Risicopremie NN tot 28% lager

Archief

Legal: verlaging voor iedereen doorvoeren niet haalbaar

 

Nationale-Nederlanden heeft de tarieven voor de overlijdensrisicoverzekering fors verlaagd. De maximale premiedaling bedraagt 28%, maar geldt alleen voor nieuwe polissen. Legal & General acht een premieverlaging doorvoeren voor de hele portefeuille onhaalbaar.

 

NN hanteerde dit jaar al een actiekorting van 15% op de premie voor nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen. "Die korting vervalt nu, maar wordt in plaats daarvan structureel verwerkt in de tarieven. Daarbovenop zijn de premies nog extra verlaagd met wel 28%."

 

Tevens gaat NN soepeler om met de indeling in risicoklassen op basis van de body mass index (bmi), waardoor meer mensen in aanmerking komen voor het gunstigste tarief. "De overgang was heel ruw: met één kilo zwaarder kwam de aanvrager bijvoorbeeld al een klasse hoger terecht. We hebben nu de verschillen wat kleiner gemaakt en de klasse met de meest gunstige tarieven is groter geworden."

 

Met de nieuwe tariefstelling staat NN naar eigen zeggen over het algemeen op de zevende plaats van scherpste aanbieders van risicopolissen.

 

Independer liet enige tijd geleden zien dat nieuwe klanten gemiddeld 31% goedkoper uit zijn met hun overlijdensrisicopolis dan bestaande klanten bij dezelfde maatschappij. Bij Reaal, Cardif, ASR, Generali en Avéro Achmea zijn de tarieven de laatste twee jaar met meer dan 40% gedaald.

 

Bestaande klanten

Aegon-directievoorzitter Marco Keim opperde enkele weken terug dat het vanuit het oogpunt van de klant eerlijk zou zijn als premieverlagingen ook de bestaande risicoportefeuille ten goede zouden komen. NN neemt dat idee niet over: voor bestaande klanten geldt de premiedaling niet. "Elke klant kan met zijn adviseur kijken of het verstandig is om opnieuw een aanvraag in te dienen."

 

Legal & General-directeur Arno Dolders acht het idee om premieverlagingen ook toe te passen op bestaande polishouders onwerkbaar. Hij spreekt van een ‘catch 22′: "In het tarief is ook de mate waarin polissen worden opgezegd gecalculeerd. Dat is bij ons zo’n 5%. Bovendien bedragen de eerste kosten meerdere malen de eerstejaarspremie; bij een gelijkblijvende premie haal je die gedurende de looptijd terug. Als je zelf elke twee jaar je volledige portefeuille gaat converteren, moet je steeds dezelfde kosten maken en zouden de kosten dus fors omhoog moeten. Alle verzekerden moeten opnieuw worden gekeurd bijvoorbeeld. Dat moet je dan weer verrekenen in de premie. Het lijkt praktisch dus niet te werken. Maar iedereen die bij ons verzekerd is en in aanmerking wil komen voor een lager tarief, kan opnieuw een aanvraag indienen."

 

Reageer op dit artikel