nieuws

Regeling Vie d’Or nu écht definitief

Archief

Alle polishouders van de eind 1993 gefailleerde levensverzekeraar Vie d’Or zijn akkoord gegaan met de voorgestelde collectieve afwikkeling van de geleden schade.

 

Die regeling was eerder dit jaar, bij beschikking van het Amsterdamse gerechtshof, verbindend verklaard. Op grond van deze beschikking hadden de oud-polishouders evenwel tot en met 31 augustus de tijd om door middel van een zogenaamde ‘opt out-verklaring’ te kennen te geven, niet aan de overeenkomst gebonden te willen zijn. Als het aantal opt out-verklaringen te groot zou zijn geweest, kon de overeenkomst alsnog worden opgezegd en zou de regeling niet doorgaan.

 

Eén twijfelaar

Van de meer dan 11.000 oud-polishouders heeft er slechts één een dergelijke opt out-verklaring ingezonden, maar die later weer ingetrokken. Dit betekent dat de regeling door alle polishouders is aanvaard en daarmee definitief geworden.

 

Vanaf eind oktober zal worden overgegaan tot het doen van de uitkeringen aan de oud-polishouders.

 

Reageer op dit artikel