nieuws

Rechter: ‘DSB handelde niet te goeder trouw’

Archief

Middenin de crisis waarin DSB Bank met stichtingen van belangenbehartigers van consumenten verkeert, heeft het concern een uitbrander gekregen van de rechtbank in Roermond. In een dinsdag uitgesproken vonnis stelt deze rechtbank dat DSB begin 2007 niet te goeder trouw heeft gehandeld bij het verstrekken van een lening aan een gezin dat in financiële problemen verkeerde.

Rechter: ‘DSB handelde niet te goeder trouw’

De rechtbank vindt dat de zorgplicht van DSB Bank jegens het echtpaar met zich meebracht dat zij het stel naar de schuldhulpverlening had dienen te verwijzen. "Door de verstrekking van een saneringskrediet met een looptijd van 20 jaar, gedurende welke tijd verzoekers bijna al hun vrije bestedingsruimte boven de beslagvrije voet dienden te gebruiken voor afbetaling aan de geldlening, werd aan verzoekers een last opgelegd waarvan DSB zich moest realiseren dat deze niet in redelijke relatie stond tot alternatieve mogelijkheden van schuldsanering. Daarmee staat vast dat DSB ten tijde van het aangaan van de lening niet te goeder trouw was."
Overigens onderschreef de rechtbank in dit geval de voorkeur die DSB heeft voor de wettelijke schuldsaneringsregeling boven de minnelijke dwangspaarregeling en werd aldus gevonnist.

Reageer op dit artikel