nieuws

Recessie leidt tot halvering vacatures bij verzekeraars

Archief

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) meldt over de eerste helft van 2009 een halvering van het aantal vacatures bij verzekeringsmaatschappijen. De teller stond eind 2008 nog op 2.500 vacatures; medio 2009 was dit  gedaald tot 1.220.

Recessie leidt tot halvering vacatures bij verzekeraars

Het CVS noemt een aantal oorzaken voor de halvering van het vacaturebestand. Allereerst is het al enige tijd een trend dat verzekeraars besluiten om vacatures eenvoudigweg niet in te vullen. Ten tweede is het arbeidsaanbod door de recessie groter geworden, waardoor het makkelijker is om vacatures in te vullen. Een ander gevolg van de recessie is dat maatschappijen reorganiseren en fuseren en boventallig geworden personeel vaak intern herplaatsen, wat ook zorgt voor een afname van het aantal vacatures. Een derde deel van het aantal vacatures valt in de categorie moeilijk vervulbaar. Dat zijn met name actuariële, ict- en financefuncties.

Reageer op dit artikel