nieuws

Reaal laat OBP vallen

Archief

Voortbestaan Houtens kantoor in gevaar

 

OBP Groep dreigt door toedoen van Reaal buiten adem te raken. De verzekeraar eist _ 1 mln provisie voor een pensioencontract terug en heeft door de twaalf jaar durende relatie meedogenloos een streep gezet.

 

Reaal heeft klanten van OBP een brief gestuurd. Daarin is meegedeeld dat "Reaal de samenwerking met OPB met onmiddellijke ingang heeft beëindigd" en dat deze maatregel is gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. In de brief zegt Reaal dat de service intact blijft en dat klanten om die reden bij een nieuwe tussenpersoon worden ondergebracht. "Wij hebben gekozen voor het intermediair Flexis Benefits."

 

Carlo Martina, vennoot van het intermediairbedrijf in Zoetermeer, meldt dat op die manier door Reaal in totaal twintig pensioencontracten van OBP zijn overgeheveld naar Flexis.

 

ArkeFly

Het conflict draait om een pensioenverzekering van ArkeFly, onderdeel van TUI Nederland. Na bemiddeling door OBP sloot dit bedrijf in 2006 voor ruim vierhonderd werknemers een pensioencontract met AXA. Juni 2008 werd die overeenkomst pro forma opgezegd (per 1 januari 2009). Daarna was er zo nu en dan overleg tussen Reaal (als rechtsopvolger van AXA), OBP en Towers Perrin, de nieuwe pensioenadviseur van ArkeFly. Resultaat was dat ArkeFly de pensioenverzekering bij Reaal níet verlengde. Hoewel de meeste bedrijfspensioenen van TUI Nederland bij Centraal Beheer lopen, vond ArkeFly onderdak bij Aegon.

 

In mei 2009 kreeg het verhaal een vervolg, toen Reaal bij OBP terugbetaling van afsluitprovisie eiste. Binnen zeven dagen moest het Houtense kantoor een bedrag van liefst _ 995.427 terugbetalen. Toen die betaling uitbleef, nam Reaal de bij OPB lopende polissen in. In juni werden klanten door de verzekeraar op de hoogte gebracht van de intermediairwijziging.

 

Kort geding

OBP heeft de verzekeraar hiervoor in kort geding gedaagd. Volgens het intermediairbedrijf is het beëindigen van het pensioencontract door ArkeFly de verzekeraar te verwijten, onder meer omdat Reaal voorstellen van Towers Perrin niet met OBP heeft besproken. Verder is het beëindigen van de samenwerking "onaanvaardbaar", omdat die al twaalf jaar duurde en er nooit eerder problemen waren. Reaal brengt hiermee het voortbestaan van OBP in gevaar, stelt de advocaat van het intermediairbedrijf.

 

Reaal betwist dat er nooit problemen zijn geweest en trekt zich van de gevolgen voor OBP niets aan, zo wordt duidelijk. "Financiële consequenties van de onmiddellijke opzegging komen geheel voor risico van OBP, omdat zij daarmee altijd bekend is geweest. Zij wist dat de mogelijkheid bestond dat een deel van de aan haar vooruitbetaalde afsluitprovisie moest worden terugbetaald."

 

Geen belang bij

De rechtbank Utrecht heeft in het voordeel van Reaal beslist. De provisie moet worden terugbetaald en OBP moet zelf zijn relaties nog eens per brief meedelen dat hun belangen voortaan door Flexis Benefits worden behartigd. Het kantoor is tegen die uitspraak in beroep gegaan; de behandeling daarvan kan nog maanden op zich laten wachten.

 

OBP realiseerde in 2006, het jaar met het ArkeFly-contract, een omzet van _ 9,2 mln. Die inkomsten zijn de afgelopen twee jaar teruggelopen tot iets meer dan _ 5 mln. Het verlies van de pensioencontracten heeft in Houten al personele gevolgen gehad. Over de omvang daarvan en de bedreiging voor het voortbestaan van zijn bedrijf, laat OBP-directeur Erik-Jan Visser zich niet uit. Evenmin gaat hij in op de inhoud van het conflict met Reaal. "Ik heb daar geen belang bij." Reaal doet er eveneens het zwijgen toe.

 

van OBP in Houten.

Reageer op dit artikel