nieuws

Proefpolis voor boringen aardwarmte

Archief

Omdat het risico op mislukking van boren naar aardwarmte nog niet op de vrije markt verzekerbaar is, heeft de overheid door middel van een tijdelijke garantieregeling een proefpolis in het leven geroepen. Deze is vrijdag in de Staatscourant gepubliceerd.

Proefpolis voor boringen aardwarmte

Aardwarmte (uit aardlagen dieper dan 500 meter) kan bij hoge energieprijzen rendabel worden geëxploiteerd. Maar het risico dat een boring niet in een goede watervoerende laag terechtkomt, is momenteel niet goed verzekerbaar.
Aanvragen voor de tijdelijke garantieregeling kunnen tot en met 1 mei 2010 worden ingediend. Het garantieplafond bedraagt € 35,7 mln. Dit wordt gedekt door een budget van de ministeries van EZ en Landbouw en premie-inkomsten van de aanvragers.
De garantie bedraagt maximaal € 5,95 mln per aanvraag, zodat het risico voor zes aardwarmteprojecten kan worden afgedekt. De kans op een succesvolle boring moet minimaal 90% zijn. De premie is 7% van het gegarandeerde bedrag. Bij misboring wordt maximaal 85% uitgekeerd, dus het eigen risico is 15%. Bij gedeeltelijke misboring wordt gedeeltelijk uitgekeerd.

Reageer op dit artikel