nieuws

Principeakkoord cao zorgverzekeraars

Archief

Werkgevers en vakorganisaties hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao voor de zorgverzekeraars, die van kracht is voor ongeveer 11.000 werknemers. De nieuwe cao loopt van 1 juni 2009 tot 1 juni 2010 en voorziet in een loonsverhoging van 1,0% per 1 december 2009.

Principeakkoord cao zorgverzekeraars

Daarnaast wordt – eveneens in december – een eenmalige uitkering van 0,75% van het jaarsalaris beschikbaar gesteld. De oprenting (opspaarmogelijkheid) van de VUT voor de geboortejaren tot 1950 wordt vanaf 1 januari 2010 beperkt. Er is een studie afgesproken naar de overgangsregeling VUT voor de geboortejaren vanaf 1950. Verder zal een mantelzorgbepaling in de cao worden opgenomen. Het onderhandelingsresultaat zal door de vakorganisaties met een positief advies aan hun achterban worden voorgelegd. Op 23 november sluit de ledenraadpleging.

Reageer op dit artikel