nieuws

‘Overdracht assurantieportefeuille blijft buiten btw-plicht’

Archief

Volgens Haasnoot & Adriaanse, onder meer actief in het bemiddelen van assurantieportefeuilles, heeft de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de btw-plicht voor de overdracht van portefeuilles (her-)verzekeringscontracten geen gevolgen voor de aan- en verkoop van portefeuilles van tussenpersonen.

‘Overdracht assurantieportefeuille blijft buiten btw-plicht’

De overdracht van portefeuilles van de ene bemiddelaar naar de andere valt onder artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting, stellen Willem Haasnoot (foto) en Jan Adriaanse. "Dit artikel geeft geen vrijstelling voor de btw-heffing, maar geeft een regeling waarbij degene aan wie de portefeuille wordt overgedragen voor wat betreft de omzetbelasting in de plaats treedt van de overdrager." Voor het overdragen van enkele polissen, contracten of relatiegegevens moet wel btw in rekening worden gebracht.
Het Europese Hof concludeerde onlangs dat de overdracht van (her-)verzekeringsportefeuilles tussen verzekeraars niet onder de btw-vrijstelling voor verzekeringen kan vallen. Ook bij de overdracht van herverzekeringscontracten aan een buitenlandse partij moet btw worden afgedragen. Door wijzigingen in de btw-wetgeving per 1 januari 2010 zal vanaf die datum bij een internationale overdracht van polissen de btw worden geheven van degene die de polissen heeft overgenomen.

Reageer op dit artikel