nieuws

Ook transparantie-eis voor hypotheekgebonden risicopolis

Archief

Het ministerie van Financiën heeft de definitieve tekst van de tweede versie van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) bekendgemaakt. Naast al eerder aangekondigde wijzigingen als het totaalverbod op bonusprovisies is in de tekst ook opgenomen dat hypotheekgerelateerde overlijdensrisicoverzekeringen onder de transparantie- en inducementregels komen te vallen.

Ook transparantie-eis voor hypotheekgebonden risicopolis

Uitvaart- en lastenverzekeringen zouden in BGFO II al onder de nieuwe beloningsregels voor complexe producten worden gebracht. Blijkens de nota van toelichting die minister Bos heeft opgesteld, vallen onder die laatste categorie nu ook risicopolissen die aan een hypotheek of krediet zijn gekoppeld: "Er kan worden gedacht aan verzekeringen tegen het wegvallen van het inkomen door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of een combinatie van deze dekkingen die in samenhang met een overeenkomst inzake krediet worden gesloten." Losse risicoverzekeringen vallen niet onder de reikwijdte van het bijgestelde besluit.
In het BGFO is verder onder meer toegevoegd dat een overtreding van de transparantie- of inducementregels zal worden beboet met € 6.000.

Reageer op dit artikel