nieuws

Omvorming milieupool doet premie-inkomen VAN dalen

Archief

De Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) hebben vorig jaar een totaal brutopremie-inkomen geboekt van _ 22,9 (30,9) mln.

 

De belangrijkste oorzaak van deze terugval is gelegen in het staken van herverzekeringsactiviteiten voor de Nederlandse Milieupool (NMP), aldus de directie in het jaarverslag.

 

Vorig jaar is de NMP oude stijl omgevormd tot een combinatie van herverzekeraar voor een deel van de markt (NMP II) en de instelling van het Kenniscentrum Milieuverzekeringen. De ontwikkelingen rond de NMP hadden overigens geen effect op het totale netto premie-inkomen van de VAN, dat met 2% terugliep tot _ 15,4 (15,6) mln. Het technisch resultaat bleef gelijk op _ 5,3 mln. De gevolgen van de kredietcrisis zijn vorig jaar voor de VAN relatief beperkt gebleven, al leverden de beleggingen een min van _ 1,8 (2007: +1,2) mln op; dit negatieve resultaat werd geheel veroorzaakt door de koersval op aandelen (_ 3,5 mln). Er resulteerde uiteindelijk een nettowinst van _ 3,2 (4,6) mln.

 

Reageer op dit artikel