nieuws

Noodregeling voor DSB Bank

Archief

De Amsterdamse rechtbank heeft op verzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank de noodregeling van toepassing verklaard op DSB Bank. De bank heeft twee bewindvoerders toegewezen gekregen.

Noodregeling voor DSB Bank

Door het instellen van de noodregeling moet DSB zijn activiteiten staken. "De noodregeling is aangevraagd vanwege een grote uitstroom van liquiditeiten die het voortbestaan van DSB op korte termijn in gevaar bracht. Daarnaast staat ook de solvabiliteit bij DSB onder grote druk", aldus DNB. Bewindvoerders zijn Rutger Schimmelpenninck en J. Kuiper.
"Wij hebben met het ministerie van Financiën getracht DSB een doorstart te laten maken onder de hoede van een consortium van vijf banken: Rabo, ABN Amro, ING, Fortis en SNS. Dit is niet gelukt, ondanks het constructieve overleg dat door de partijen is gevoerd. Oorzaken hiervan zijn grote onzekerheid rond mogelijke claims op DSB vanwege overkreditering en gebrekkige zorgplicht, alsmede mogelijke verliezen op verstrekte kredieten. Daardoor waren de risico's te groot en bleek het aanvragen van de noodregeling onvermijdelijk."

Reageer op dit artikel